AANPAK VAN ONS ADVOCATENKANTOOR

Hoe garanderen we de beste uitkomst voor uw zaak?

 

Onze werking en aanpak zijn gestoeld op vertrouwen. Alvorens we uw verdediging ter harte kunnen nemen, moeten we uw zaak ten gronde kennen. Als het vertrouwen gevestigd is, tekenen we een strategie uit en bepalen we of we via bemiddeling, dan wel via een juridische procedure onze slag thuis proberen halen.

Grofweg doorloopt elke procedure de volgende fases:

Stap 1: het consultatiegesprek
U hebt contact met ons gezocht. Wij nodigen u uit voor een persoonlijk gesprek op het advocatenkantoor met een van de vennoten.

Stap 2: inschattingsronde
Na de kennismaking schatten we uw winstkansen in. Zijn die onvoldoende hoog, dan adviseren we negatief. Zo besparen we u onnodige kosten.

Stap 3: prijsbepaling juridische bijstand
We bespreken graag met u onze tarifering en bepalen indien mogelijk een totaalprijs, of we spreken een uurtarief af. In elk geval proberen wij altijd zo duidelijk mogelijk te zijn over de kostprijs.

Stap 4: bemiddeling of juridische procedure
We proberen altijd eerst via de weg van bemiddeling tot het gewenste resultaat te komen. Pas wanneer dat niet lukt, gaan we over tot een juridische procedure. In elk geval houden we u stipt op de hoogte van het verloop van uw zaak.

Neem contact op