JURIDISCHE EXPERTISE EN ERVARING

Voor elke zaak de nodige expertise

Ons advocatenkantoor werkt voor particulieren, ondernemingen en overheidsinstanties. In elk domein beschikken wij over specifieke expertise en ervaring.

Juridisch Advies

Bijstand bij onderhandelingen

Opstellen van contracten na onderhandelingen

Juridische verdediging bij procedures voor rechtbanken of administratieve colleges

Om aan de wijzigende noden te voldoen, blijven wij constant up to date. Zo schoolden wij ons bij tot collaboratief advocaat om een minnelijke regeling in een geschil te bereiken.


JURIDISCH ADVIES & BIJSTAND PARTICULIEREN

Met meester Lantsoght heeft het kantoor bovendien een raadsman in huis die zich volledig toegelegd heeft op personen- en familierecht en dienst doet als echtscheidingsadvocaat. Ze treedt op als bemiddelaar in familiezaken en heeft haar opleiding als jeugdadvocaat alsook tot collaboratief advocaat afgerond. Meester Depla en meester Dekeyzer zijn gespecialiseerd in successieplanning en erfenisrecht, vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen, verkeersrecht, bouwzaken en strafrecht.

De jarenlange ervaring van één van de vennoten als plaatsvervangend rechter en als curator is een pluspunt.

Alle zaken in het domein van het echtscheidings- en familierecht gebeurt wekelijks in onderling overleg tussen meester Depla, meester Lantsoght en meester Dekeyzer. 

 

JURIDISCH ADVIES & BIJSTAND ONDERNEMINGEN

Hebt u juridische hulp nodig voor uw onderneming of eenmanszaak? Wij zijn onder andere gespecialiseerd in het ondernemings- en handelsrecht, het aannemingsrecht, het arbeidsrecht en handelspraktijken, intellectuele rechten zoals auteursrecht, merkenrecht en octrooien. Ook voor onbetaalde facturen kunt u een beroep op ons doen.

 

JURIDISCH ADVIES & BIJSTAND OVERHEID

Meester Depla is de vaste raadsman van het federaal voedselagentschap, de FOD Volksgezondheid, het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten en tal van andere overheidsinstellingen. Het kantoor verdedigt ook regelmatig de belangen van de eerste minister in procedures voor het Grondwettelijk Hof. En wij treden ook zeer frequent op voor de overheid in procedures voor de Raad van State. Dit zowel in discussies met de voedselindustrie als met betrekking tot de vestigingswetgeving voor apotheken.

Neem contact op