Nieuws

19.11.2021

Grondwettelijk Hof vernietigt antiwitwastoezicht op niet-gecertificeerde belastingadviseurs door ITAA

Lees meer

17.11.2021

Europese Commissie concretiseert gegevensuitwisseling tussen lidstaten in kader van nieuwe btw-regels voor kleine ondernemers

Lees meer

17.11.2021

Covid-19: opschorting opzeggingstermijn coronawerkloosheid heeft geen invloed op SWT onderneming in moeilijkheden

Lees meer

ADVOCATENKANTOOR DEPLA-DEKEYZER-LANTSOGHT

gezamenlijk meer dan 90 jaar betrouwbaar juridisch advies

Vanaf 1 oktober 2020 gaan de advocatenkantoren Depla-Lantsoght en Dekeyzer gezamenlijk verder onder de naam Depla-Dekeyzer-Lantsoght. Met het zetten van deze stap beogen we onze jarenlange ervaring te bundelen om een bredere regio van dienst te zijn.

Het kantoor van meester Rik Depla en Sabine Lantsoght is een gevestigde waarde als advocatenkantoor in en rond Brugge. Al meer dan dertig jaar verschaffen wij particulieren, ondernemingen en overheidsinstanties betrouwbaar juridisch advies als ondermeer advocaat in familierecht, ondernemingsrecht, verkeersrecht, contractenrecht, strafrecht, erfrecht, voedselveiligheid, vestigingswetgeving apotheken, aannemingsrecht en meer.

Ook meester Hugo Dekeyzer heeft in diverse materies een jarenlange ervaring als advocaat. Advocatenkantoor Dekeyzer te Zedelgem staat reeds meer dan 40 jaar klaar voor particulieren en ondernemingen om hen bij te staan als advocaat in familierecht, handelsrecht, verkeersrecht, contractenrecht en strafrecht. Meester Dekeyzer treedt daarnaast ook op als plaatsvervangend rechter bij de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende.

Maak een afspraak


GERECHTELIJKE PROCEDURES & ONDERHANDELINGEN

Wij verdedigen uw belangen voor de rechtbank, maar proberen ook voor het starten van de procedure te onderhandelen met de tegenpartij. Is een juridische procedure onafwendbaar? Dan schatten wij eerst uw winstkansen in. Vervolgens maken we een kosten-batenanalyse. Is het sop de kolen niet waard, dan bent u de eerste die we inlichten. Zo vermijden we teleurstellingen en onnodige financiële lasten.

Kom meer te weten over ons advocatenkantoor

 

Hoe pakken we uw zaak aan?

Cliënten kunnen 7 dagen op 7 bij ons terecht. Elke consultatie wordt bijgewoond door een van de vennoten. Die persoonlijke aanpak achten wij noodzakelijk om een vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt op te bouwen.

Wat uw zaak ook inhoudt of wat uw belangen ook zijn, onze specialisten weten er raad mee. Elk dossier wordt minutieus voorbereid door één van de 12 vaste medewerkers, maar het zijn meester Rik Depla, meester Sabine Lantsoght en meester Hugo Dekeyzer die uiteindelijk de strategische knopen doorhakken.

Lees meer over onze aanpak

 

WAT ZIJN DE SPECIALISATIES VAN ONZE ADVOCATEN?

Ons kantoor beschikt over de nodige expertise in tal van domeinen. We verdedigen uw belangen als advocaat in personen- en familierecht , als echtscheidingsadvocaat en ook voor regelingen omtrent de kinderen, gerechtelijke vereffening en verdeling na echtscheiding of overlijden, ondernemingsrecht, verkeersrecht, strafrecht, verbintenissen- en contractenrecht, huurzaken, discussies tussen aannemer en bouwheer ...

Lees meer over onze expertise en specialisaties

 

Hoeveel betaalt u voor onze expertise?

Over tarieven en kosten proberen we steeds zo helder mogelijk te zijn. In de mate van het mogelijke berekenen we een kostprijs voor de volledige procedure. Ook eventuele gerechtskosten nemen we in die berekening op.

Neem contact op