Kinderopvang krijgt uitzondering op auteursrechten en naburige rechten

Instellingen voor kinderopvang mogen voortaan de werken, databanken en prestaties van auteurs, uitvoerende kunstenaars of producenten zonder hun toestemming reproduceren of meedelen. Maar alleen als de reproductie of mededeling kadert binnen hun pedagogische activiteiten. Die uitzondering geldt trouwen alleen voor kinderopvangdiensten die officieel erkend of opgericht zijn.

Met die nieuwe regel kunnen kinderopvangdiensten voortaan - in het kader van hun educatieve taak - zonder problemen gebruik maken van verschillende dragers die onder het auteursrecht of de naburige rechten vallen. Zoals liedjes, muziek en verhaaltjes.

De wet van 2 mei 2019 treedt in werking op 31 mei 2019.

Bron: Wet van 2 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, teneinde de kinderopvangdiensten toe te voegen aan de uitzonderingen op de auteursrechtenregeling, BS 21 mei 2019

Zie ook:
Wetboek van economisch recht (art. XI.191/1, XI.191/2 en XI.217/1)