Algemeen verbod op vuurwerk en wensballonnen in Vlaanderen, GAS-boete mogelijk bij overtredingen

Vanaf 27 mei 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen en carbuurkanonnen af te vuren. Gemeenten mogen dan alleen nog in uitzonderlijke gevallen van deze regel kunnen afwijken. Wensballonnen daarentegen zijn nooit meer toegelaten. Het risico op brand is te groot.

Geen algemene regels

Duidelijk taal én een hele verandering want op dit moment gelden geen algemene regels voor het gebruik van vuurwerk, vuurzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Gemeenten beslissen zelf hoe en wat met als resultaat dat er in 38 gemeenten een totaalverbod geldt op het afsteken van vuurwerk en in 103 andere vooraf toestemming nodig is van het gemeentebestuur. Nog andere besturen laten vuurwerk en vuurzoekers alleen toe tijdens de eindejaarsperiode en binnen een bepaalde tijdspanne en dan zijn er nog de gemeenten zonder specifieke regels.

Totaalverbod vormt uitgangspunt

Die versnippering leidt tot verwarring en onzekerheid bij de burgers. Iets waar Vlaanderen nu komaf mee maakt. Voortaan wordt uitgegaan van een totaalverbod. Bij uitzonderlijke gebeurtenissen kan de gemeente eventueel toestemming geven om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken of vuurzoekers, carbuurkannen te doen knallen.

GAS-boete

Gemeenten kunnen overtredingen vervolgen en bestraffen op basis van de GAS-wet. Met eventueel een GAS-boete van maximum 175 euro voor minderjarigen en 350 euro voor volwassenen.

Bescherming van mensen én dieren

De nieuwe regeling wordt opgezet als maatregel ter bescherming van de openbare veiligheid en gezondheid, maar betekent ook goed nieuws voor de dieren die door de luide, onverwachte knallen kampen met angst en stress. Ook de voorbije eindejaarsperiode waren er tal van ongelukken door bange dieren die verloren lopen, gewond raakten of zelfs overleden als gevolg van het vuurwerk.

Bron: Decreet van 26 april 2019 houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen, BS 17 mei 2019.