'Vierkant groen' voor fietsers en voetgangers voortaan mogelijk op kruispunten

Aan een kruispunt met driekleurige verkeerslichten kunnen voetgangers en fietsers vanaf 31 mei 2019 in alle richtingen tegelijk groen krijgen. Hiervoor heeft de wetgever in de Wegcode speciale verkeerslichten opgenomen die bestaan uit een voetgangers- of fietssilhouet omringd door pijltjes. Bij deze verkeerslichtenregeling - ?alle fietsers tegelijk groen? of ?vierkant groen? genoemd - worden conflicten met het gemotoriseerde verkeer uitgesloten. Dat verhoogt de verkeersveiligheid. De wetgever introduceert ook een bijkomend oranjegeel knipperlicht met een fietssilhouet en een pijl dat fietsers toelaat om aan een rood licht door te rijden.

Op dit moment is het voor wegbeheerders niet mogelijk om op kruispunten met driekleurige verkeerslichten tegelijk groen te geven aan het verkeer uit de vier richtingen. In artikel 61.3.2. van de Wegcode, dat het gebruik van driekleurige verkeerslichten bepaalt, staat namelijk te lezen: ?Wanneer de verkeerslichten op een kruispunt geplaatst zijn, mogen het groene of oranjegele licht slechts verschijnen wanneer de rode lichten branden voor het verkeer dat uit de dwarswegen komt.?

Voetgangers- of fietssilhouet omringd door pijltjes

De wetgever maakt dat vanaf 31 mei wel mogelijk voor fietsers en voetgangers. Aan de betekenis van driekleurige verkeerslichten in de Wegcode voegt hij twee bepalingen toe:

?Wanneer het groene, oranje of rode fietssilhouet omringd is door pijltjes betekent dit dat gelijktijdig groen, oranje of rood geldt voor de dwarsrichting. Deze lichten gelden enkel voor fietsers.?

?Wanneer de lichten het verlichte silhouet van een fiets en een voetganger voorstellen, gelden deze lichten enkel voor fietsers en voetgangers.?

Voor voetgangerslichten, die tweekleurig zijn, wordt een gelijkaardige bepaling toegevoegd:

?Als het voetgangerssilhouet omringd is door pijltjes, betekent dit dat gelijktijdig groen of rood geldt voor de dwarsrichting. Deze lichten gelden enkel voor voetgangers.?

Doorrijden aan oranjegeel knipperlicht met pijl

Voor de fietsers neemt de wetgever nog een ander speciaal verkeerslicht op in de Wegcode, namelijk een bijkomend oranjegeel knipperend licht met een fietssilhouet en met een oranjegele knipperende pijl. Als dat bijkomende licht knippert terwijl een rood licht of een oranjegeel licht brandt, mogen fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen toch verder rijden in de richting van de pijl. Voorwaarde is wel dat ze voorrang verlenen aan de bestuurders die op regelmatige wijze uit andere richtingen komen en aan voetgangers.

In werking: 31 mei 2019

Bron: Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren, BS 21 mei 2019.