Europese regels voor leveringsovereenkomsten van digitale inhoud en digitale diensten

Europa wil consumenten en leveranciers meer zekerheid geven bij de aankoop of verkoop van digitale inhoud en digitale diensten. Een nieuwe richtlijn van 20 mei 2019 over leveringsovereenkomsten voor dit soort inhoud en diensten moet daarvoor zorgen. 

Prijs of persoonsgegevens

De nieuwe 'richtlijn digitale inhoud' is niet alleen van toepassing op overeenkomsten waarbij de handelaar digitale inhoud en digitale diensten levert aan een consument in ruil voor de betaling van een prijs. Maar ook op overeenkomsten waarbij de consument geen prijs betaalt, maar wel persoonsgegevens verstrekt. Wanneer de leverancier de persoonsgegevens alleen verwerkt voor de levering of om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen geldt de richtlijn niet.

Digitale diensten en inhoud

De richtlijn is van toepassing op de levering van digitale inhoud en digitale diensten. Het gaat om gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden (muziek, onlinevideo's, e-boeken?), diensten voor de totstandbrenging, verwerking of opslag van gegevens in digitale vorm (bv. cloudopslag), diensten voor het delen van gegevens (bv. YouTube, Facebook) en duurzame gegevensdragers die uitsluitend voor digitale inhoud worden gebruikt (bv. dvd's).

Niet-levering

De handelaar levert de digitale inhoud of digitale dienst in principe onverwijld na de sluiting van de overeenkomst. De partijen kunnen wel anders overeenkomen.

De leverancier krijgt bij niet-levering een tweede kans. De consument moet hem aanmanen de digitale inhoud of digitale dienst alsnog te leveren. Doet de leverancier dat nog niet, dan kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Conformiteitsgebreken

Bij conformiteitsgebreken zijn er drie mogelijke oplossingen: de handelaar kan de inhoud of diensten conform maken, de consument krijgt een evenredige prijsvermindering of de consument kan de overeenkomst ontbinden waarna de handelaar de betaalde bedragen terugbetaalt. Aan elke remedie zijn voorwaarden gekoppeld.

Bewijslast

De bewijslast rond de conformiteit van de geleverde digitale inhoud of dienst op het moment van levering rust bij de handelaar. Voor zover de consument het conformiteitsgebrek kenbaar heeft gemaakt binnen één jaar vanaf de levering van de inhoud of dienst.

Garantietermijn

De garantietermijn is minimum twee jaar. De lidstaten kunnen kiezen voor een langere termijn.

Van toepassing

Lidstaten krijgen tot 1 juli 2021 om hun eigen recht aan de nieuwe richtlijn aan te passen. De nieuwe regels zijn toepasselijk op de leveringen van digitale inhoud of digitale diensten die gebeurt vanaf 1 januari 2022.

Bron: Richtlijn (EU) nr. 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten, Pb L 136, 22 mei 2019