Hogere ziekte- en moederschapsuitkering voor zelfstandigen

De welvaartsenveloppe doet de moederschapsuitkering voor zelfstandigen stijgen. Ook de ziekte- en invaliditeitsuitkering voor samenwonende zelfstandigen, de inhaalpremie en het forfait voor hulp van derden genieten mee.

Ziekte- en invaliditeitsuitkering voor samenwonende zelfstandigen

Vanaf 1 juli 2019 stijgt de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de samenwonende zelfstandige en de invaliditeitsuitkering voor de samenwonende zelfstandige die zijn activiteit niet stopzet, Het basisbedrag gaat van 26,0492 euro per dag naar 26,6773 europer dag. Wat betekent dat het huidige reële dagbedrag van 36,47 euro lichtjes zal verhogen.

Tegemoetkoming voor hulp van derden

Het basisbedrag van de tegemoetkoming voor hulp van derden - bedoeld voor zelfstandigen die hulp nodig hebben om bepaalde handelingen van het dagelijks leven uit te voeren - stijgt op 1 augustus 2019 van 15,9152 euro naar 16,7110 euro per dag. Het reële bedrag van 22,28 euro per dag zal vanaf dan dus iets hoger zijn. 

Inhaalpremie

Ook de inhaalpremie voor arbeidsongeschikte zelfstandigen stijgt.

Wie op 31 december 2018 minstens een jaar ongeschikt was en in de maand mei van 2019 minstens één kalenderdag erkend is als invalide, krijgt in 2019 een inhaalpremie van 229,07 euro. Gevolg van een stijging van het basisbedrag van 157,7038 euro naar 163,5958 euro in 2019. Vanaf 2020 zal het basisbedrag verder stijgen naar 196,8411. Wat betekent dat de inhaalpremie in mei 2020 en ook de volgende jaren nog een stuk hoger zal liggen. De premie wordt uitbetaald samen met de uitkeringen van de maand mei.

Moederschapsuitkering

Op 1 juli 2019 stijgt de moederschapsuitkering: het nieuwe wekelijkse basisbedrag ligt vanaf dan vast op 349,77 euro. Nu is dat nog 346,31 euro. Het reële forfait van 484,90 euro zal dus op 1 juli stijgen.

Bron: Koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 24 mei 2019