Rechter kan werkstraf en autonome probatiestraf bij racisme, discriminatie en seksisme laten aansluiten bij gepleegd misdrijf

Als de rechter iemand veroordeelt wegens racisme, xenofobie, negationisme, discriminatie of seksisme kan hij ook kiezen voor een werkstraf of een autonome probatiestraf. Om de veroordeelde zoveel mogelijk bewust te maken van de reden van zijn veroordeling, kan de rechter in zijn vonnis aanwijzingen geven over de concrete invulling van die straf. Aanwijzingen die bedoeld zijn om de invulling zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de strijd tegen - al naargelang de veroordeling - racisme, xenofobie, discriminatie, seksisme en negationisme. Op die manier wil men vermijden dat de veroordeelde opnieuw gelijkaardige feiten zou plegen.

De wet van 5 mei 2019 treedt in werking op 7 juni 2019.

Bron: Wet van 5 mei 2019 houdende wijziging van het Strafwetboek, teneinde meer in te zetten op alternatieve maatregelen bij de beteugeling van door racisme of xenofobie ingegeven delinquentie, en in verband met discriminatie herhaling doeltreffender tegen te gaan, BS 28 mei 2019

Zie ook:
Sw. (art. 37quinquies en 37octies)