Zelfstandigen genieten ook bij onvrijwillige stopzetting activiteiten van verzekering gewaarborgd wonen

De dekking van de verzekering gewaarborgd wonen breidt uit. Voortaan beschermt deze verzekering ook zelfstandigen die geconfronteerd worden met een inkomensverlies dat veroorzaakt is doordat ze hun activiteiten onvrijwillig moeten stopzetten.

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van zijn enige woning kan zich onder bepaalde voorwaarden gratis verzekeren tegen inkomensverlies. De verzekering komt dan tussen in de afbetaling van een hypothecair krediet. De verzekering kan dat op dit moment alleen maar doen als het inkomensverlies het gevolg is van een arbeidsongeschiktheid, een onvrijwillige werkloosheid of een overlijden. Maar dat gaat veranderen.

De verzekering gewaarborgd wonen zal voortaan ook tussenkomen in geval de zelfstandige zijn zelfstandige activiteit onvrijwillig moet stopzetten. Op die manier worden werknemers en zelfstandigen op dezelfde manier behandeld: bij werknemers komt de verzekering tussen bij onvrijwillige werkloosheid, bij zelfstandigen bij onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit. Uiteraard blijft de verzekering ook tussenkomen bij inkomensverlies dat het gevolg is van overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Het nieuwe decreet van 3 mei 2019 biedt voor deze uitbreiding alvast de nodige wettelijke basis. Het is nu aan de Vlaamse regering om de concrete regels voor de verzekering gewaarborgd wonen aan te passen.
Dit jaar vervalt trouwens de vijfjarige overeenkomst die de Vlaamse overheid met de verzekeraar heeft afgesloten. In het nieuwe bestek zal gevraagd worden of en tegen welke premievoorwaarden verzekeraars de verzekering willen uitbreiden tot dit nieuwe risico.

Het nieuwe decreet van 3 mei 2019 treedt in werking op 7 juni 2019.

Bron: Decreet van 3 mei 2019 houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen met bescherming tegen inkomensverlies van zelfstandigen ingevolge onvrijwillige stopzetting van hun activiteit, BS 28 mei 2019

Zie ook:
Decreet van 15 juli 2017 houdende de Vlaamse Wooncode (art. 80)
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen