Rijden op de pechstrook vanaf 1 juli overtreding van derde graad

Vanaf 1 juli 2019 vormt onterecht rijden op de pechstrook een overtreding van derde graad. Dit betekent 174 euro boete bij onmiddellijke inning. Het drievoudige van vandaag. Nu gaat het immers nog om een overtreding van eerste graad waarop slechts een boete van 58 euro staat. Maar niet alleen de boete voor pechstrookrijden stijgt, vanaf volgende maand worden nog tal van andere verkeersovertredingen strenger bestraft.

Van eerste naar tweede graad

Gaan van eerste naar tweede graad:

Overtredingen op het inhaalverbod bij neerslag voor vrachtwagens, bussen en andere voertuigen met een MTM boven de 7,5 ton. Deze zware voertuigen mogen bij neerslag niet inhalen op autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste 4 rijstroken (met of zonder middenberm) tenzij ze voertuigen inhalen die gebruik maken van een voorbehouden rijstrook voor traag verkeer of wanneer ze landbouwvoertuigen inhalen.

Overtredingen m.b.t. het gebruik van de meest linkse rijstroken van autosnelwegen met 3 rijstroken door bestuurders van vrachtwagens, bussen en andere voertuigen met een MTM boven de 3,5 ton. Lichte vrachtwagens en bussen mogen op autosnelwegen van 3 of meer rijstroken in de gevolgde rijrichting alleen gebruik maken van de 2 rechtse rijstroken. De meest linkse strook gebruiken mag niet, behalve om de aanwijzingen van de verkeersborden F13 of F15 op te volgen.

Binnenkort riskeren overtreders voor deze inbreuken een onmiddellijke inning van 116 euro. Wordt die niet betaald, dan kan de rechtbank een minnelijke schikking van 160 euro voorstellen. Wordt ook die niet betaald, dan kan er gedagvaard worden. De rechter kan bij een veroordeling tot 2.000 euro opleggen én een eventueel verval van het recht tot sturen.

Wie onterecht wegen gebruikt die voorbehouden zijn voor voetgangers, fietsers en ruiters, begaat nog altijd een overtreding van tweede graad. Die categorie wordt nu wel uitgebreid met wegen voorbehouden voor 'gebruikers van speed pedelecs'.

Naar derde graad

Niet alleen onterecht rijden op de pechstrook vormt binnenkort een overtreding van derde graad. De gebruikers van wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs die elkaar in gevaar brengen of hinderen, begaan binnenkort ook een verkeersovertreding van derde graad. Zij riskeren dus een onmiddellijke inning van 174 euro. De minnelijke schikking bedraagt in dit geval 235 euro. Bij een veroordeling door de rechtbank riskeren overtreders een boete tot 4.000 euro en een eventueel rijverbod.

Wie het rode licht dat in de vorm van een kruis boven een rijstrook wordt geplaatst, negeert, riskeert nu al een sanctie binnen de derde graad. De omschrijving van de overtreding wordt echter verduidelijkt: 'het rode licht dat de vorm heeft van een kruis geplaatst boven de rijstrook of delen van de openbare weg, betekent verboden richting op de rijstrook of het deel van de openbare weg, behalve in de gevallen bedoeld in artikel 9.7 van het Wegverkeersreglement'.

Onterecht op de pechstrook

We geven graag nog mee dat de regelgeving bij de indeling van het onterecht rijden op de pechstrook als overtreding van derde graad uitgaat van een verbod, met enkele uitzonderingen: 'het is verboden op de pechstrook te rijden behalve

voor de prioritaire voertuigen die een dringende opdracht uitvoeren;

voor personen of diensten opgeroepen door het openbaar ministerie of door de federale of lokale politie, om zich bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer naar de plaats van een incident langs of op de autosnelweg of autoweg te begeven;

voor takelwagens, om zich bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer naar de plaats van een incident langs of op de autosnelweg of autoweg te begeven.

Merk op: het gaat duidelijk over 'rijden' op de pechstrook en dus niet over voertuigen die stilstaan op de pechstrook omwille van pech.

In werking : 1 juli 2019

Bron: Koninklijk besluit van 26 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, BS 31 mei 2019.

Zie ook
Koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, BS 9 november 2005.