ANPR-camera's mogen vanaf juli meer overtredingen vaststellen

Verkeerd afslaan op een kruispunt, de voorsorteringspijlen niet volgen, een verboden rijrichting nemen, het dwarsverkeer belemmeren. Deze verkeersovertredingen mogen vanaf 1 juli 2019 door ?onbemande automatisch werkende toestellen? zoals ANPR-camera?s worden vastgesteld. De vaststellingen hebben bewijskracht zolang het tegendeel niet bewezen is. Met eventuele boetes als gevolg.

De overtredingen zijn toegevoegd aan de lijst met overtredingen die kunnen worden vastgesteld door onbemande automatisch werkende toestellen. Het KB van 18 december 2002 heeft het meer volledig over

Het belemmeren van het dwarsverkeer op kruispunten: ?een kruispunt hebben opgereden wanneer het verkeer zodanig belemmerd was dat hij op een kruispunt moest stoppen en aldus het dwarsverkeer hebben gehinderd of belet, zelfs indien verkeerslichten het hem hadden toelaten? (art. 14.2 van het Wegverkeersreglement)

Voorsorteringspijlen en rijrichting kruispunt negeren of verboden rijrichting nemen: ?de door middel van een verkeersbord, voorsorteringspijlen of pijlen opgelegde rijrichting op een kruispunt niet gevolgd hebben of een door een verkeersbord verboden richting genomen hebben? (art. 5 ? verkeersborden C31, C33, D1, D3 en D4 ? en art. 77.1 van het Wegverkeersreglement)

Verder zien we dat de omschrijving van de overtredingen m.b.t. de inzet van automatische camera's voor het vaststellen van overtredingen op het inhaalverbod en de verkeersborden tot aanduiding van de bebouwde kom is aangepast. Zo heeft men het niet alleen meer over het niet in acht nemen van de inhaalverboden maar ook over het niet in acht nemen van 'de regels betreffende het inhalen'. Denk bijvoorbeeld aan middenvakrijden.

In werking: 1 juli 2019

Bron: Koninklijk besluit van 26 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, BS 31 mei 2019.