Prosumenten behouden voordeel van terugdraaiende teller gedurende 15 jaar

Vlaanderen maakt zich klaar voor de uitrol van digitale meters. De voorrangsregeling ligt vast. Eigenaars van zonnepanelen die een digitale meter krijgen, kunnen kiezen om tijdelijk in hun oude tariefregeling te blijven. Maar ze kunnen ook meteen of op een later moment instappen in de nieuwe tarifering.

Digitale meter

De klassieke aardgas- en elektriciteitsmeters verdwijnen binnenkort. Ze worden geleidelijk vervangen door digitale meters. Speciaal aan de digitale meter is dat die gegevens over het verbruik meteen en online doorstuurt naar de netbeheerder. Verbruikers krijgen ook een beter zicht op hun verbruik, waardoor ze slimmer kunnen omspringen met hun aardgas en elektriciteitsverbruik.

De digitale meter kan vier zaken:

energiestromen en hun kwaliteit meten;

op afstand communiceren met de netbeheerder zodat die direct een overzicht heeft van het verbruik;

communiceren met applicaties van andere marktpartijen;

op afstand het toegangsvermogen instellen en toegang tot het distributienet geven en onderbreken.

Voorrangsregeling

De uitrol van de digitale meter gebeurt geleidelijk. Er wordt gewerkt met een voorrangsregeling. De digitale meters worden eerst geplaatst bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie, bij verplichte metervervanging, bij nieuwe eigenaars van zonnepanelen, bij vervanging of plaatsing van budgetmeters en bij bestaande prosumenten. Wie een digitale meter wil voor hij aan de beurt is, kan er eentje krijgen. Maar dan staat men wel zelf in voor de kosten van de plaatsing en indienststelling.

Zonnepanelen

Aangezien de gewone elektriciteitsmeter - met terugdraaiende teller - verdwijnt, verandert er met de invoering van de digitale meter één en ander voor de eigenaars van zonnepanelen. Bij een digitale meter wordt de injectie en afname immers afzonderlijk geregistreerd.

Wie zonnepanelen heeft, krijgt twee keuzemogelijkheden. Ofwel kiest men voor het huidige systeem maar dan met een virtueel terugdraaiende digitale meter ofwel kiest men voor de nieuwe door de VREG uitgewerkte tariefregeling. Die keuzemogelijkheid is er alleen voor eigenaars van zonnepanelen die voor eind 2020 geplaatst zijn. En enkel gedurende een periode van 15 jaar vanaf de ingebruikname van de installatie. Voor zonnepanelen die na 2020 geplaatst worden, geldt automatisch de nieuwe VREG-regeling. Hetzelfde geldt na afloop van de 15-jarige termijn voor eerder geplaatste zonnepanelen. Bovendien kunnen mensen die kiezen voor het oude systeem op elk moment overstappen naar de nieuwe regeling.

Wanneer zonnepaneleneigenaars kiezen om in het oude systeem te blijven, verandert er niets. Hun afrekening wordt gebaseerd op de combinatie van een virtueel terugdraaiende teller (compensatiesysteem van injectie en afname) op alles (ook op het distributietarief) en het prosumententarief.

Bij wie kiest voor het nieuwe systeem van de VREG worden de nettarieven aangerekend op wat men effectief van het net afneemt. Het gaat dus om de stroom die men van het net afneemt als de zonnepanelen niets of te weinig produceren. Het prosumententarief verdwijnt in deze regeling. Prosumenten die op basis van hun werkelijke afname worden afgerekend, gaan wel een vergoeding krijgen voor hun op het net geïnjecteerde elektriciteit.

Groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten

Tot slot wijzigt Vlaanderen ook de ondersteuning via groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten. Op drie punten:

naast een maximale steunduur komt er ook een maximaal steunvolume;

tijdens periodes van negatieve elektriciteitsprijzen worden geen groenestroomcertificaten of warmte-krachtcertificaten toegekend;

de inleverbaarheid van certificaten bij verlengingen van biomassacentrales wordt aangepast.

Inwerkingtreding

De Vlaamse regering moet voor de meeste bepalingen van het nieuwe decreet nog bepalen wanneer ze precies in werking treden. De regeling over het keuzerecht voor de eigenaars van zonnepanelen treedt wel al in werking op 1 juli 2019.

Bron: Decreet van 26 april 2019 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2019, wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde decreet, BS 5 juni 2019