Gebruik van blinderende lasers en biologische wapens nu als oorlogsmisdaad in Strafwetboek (art. 72-73 DB Strafzaken)

Het gebruik van biologische en toxische wapens, laserwapens die permanente blindheid veroorzaken en wapens die verwonden met niet door radiografie detecteerbare fragmenten zijn als oorlogsmisdaad in het Strafwetboek opgenomen.

De Belgische wetgever volgt daarmee de recente aanpassingen op internationaal niveau. In december 2017 heeft het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft het gebruik deze wapens toegevoegd aan de lijst van oorlogsmisdaden. Het Strafhof is dus sinds kort bevoegd om deze zaken te behandelen. Maar zoals het Statuut van Rome dat voorschrijft, zal het dat alleen doen 'als de naties de dossiers zelf niet kunnen beslechten'. Het is dus belangrijk dat de aangesloten naties de oorlogsmisdaden die door het Hof erkend zijn, ook in eigen wetgeving inschrijft. Mét de nodige strafbepalingen.

Iets wat ons land nu dus doet voor het gebruik van biologische en toxische wapens, laserwapens die permanente blindheid veroorzaken en wapens die verwonen met niet door radiografie detecteerbare fragmenten. Het Strafwetboek voorziet voor deze internationaal-rechtelijke misdaden een opsluiting van 20 tot 30 jaar.

In werking: 3 juni 2019.

Bron: Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, BS 24 mei 2019 (art. 72-73).