Van 'gescheiden', 'weduwe' of 'weduwnaar' naar 'ongehuwd' in administratieve akten

Wie gescheiden, weduwe of weduwnaar is, kan die status in officiële documenten laten veranderen naar ?ongehuwd?. Dat is een mogelijkheid, geen verplichting. En het kan ook niet altijd.

Basisregel is dat officiële documenten niet meer verwijzen naar de burgerlijke staat. Maar bij documenten die op een bij KB opgestelde lijst staan, is de vermelding van de burgerlijke staat wel nog verplicht.

Op die lijst zal men een onderscheid maken tussen enerzijds documenten waarbij de vermelding 'uit de echt gescheiden' of 'weduwnaar/weduwe' echt wel nodig is, en documenten waarbij dat niet het geval is.

Diensten die toegang hebben tot het Rijksregister of tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vermelden op de documenten die ze voorleggen in principe de burgerlijke staat niet meer. Behalve op de documenten die op de lijst staan.

Gescheiden mensen, weduwnaars en weduwen kunnen de vermelding van hun burgerlijke staat wel laten veranderen. Maar alleen op de documenten waarbij het niet echt nodig is dat de termen 'uit de echt gescheiden', 'weduwe' of 'weduwnaar' vermeld staan. In dat geval kunnen ze voor de vermelding ?ongehuwd? kiezen. Een reden hiervoor hoeven ze niet op te geven. Een KB zal de regels voor dat veranderingsverzoek nog vastleggen.

Deze mogelijkheid is interessant voor wie de vermelding 'uit de echt gescheiden' als te stigmatiserend of negatief ervaart. Of kan - voor mensen van wie de partner is overleden - helpen bij de rouwverwerking.

Let wel: de vermelding 'uit de echt gescheiden', 'weduwe' of 'weduwnaar' wordt niet uit het Rijksregister geschrapt.

De nieuwe wet van 2 mei 2019 treedt in werking op 21 juli 2019.

Bron: Wet van 2 mei 2019 betreffende de verandering van de vermelding ?uit de echt gescheiden? en ?weduwnaar/weduwe? in de administratieve akten, BS 11 juli 2019