DNA-databank helpt bij zoektocht naar biologische ouders

Kinderen die op zoek zijn naar hun biologische ouders of ouders die op zoek zijn naar hun biologische kinderen kunnen vanaf 1 januari 2020 terecht bij een gloednieuw Vlaams afstammingscentrum.

Het nieuw centrum is het aanspreek- en oriëntatiepunt voor iedereen met vragen over zijn afstamming. Maar het doet meer. Het helpt ook in de zoektocht naar genetische verwanten. Wie op zoek is naar zijn genetische verwanten kan in het afstammingscentrum een DNA-staal afleveren voor de opmaak van een DNA-profiel. Iedereen kan een staal laten afnemen, maar min-twaalfjarigen worden wel eerst gehoord door het afstammingscentrum. En dat kan de DNA-afname weigeren.

Ieder DNA-staal krijgt een uniek identificatienummer dat in een beveiligde databank bij het afstammingscentrum wordt bewaard. Die databank bestaat uit verschillend registers: een voor donoren en donorkinderen, een voor vondelingen en een voor afstandsouders en geadopteerden.

Het afstammingscentrum speelt de gepseudonimiseerde DNA-stalen door naar een vergund centrum voor menselijke erfelijkheid. Dat maakt de DNA-profielen op. Die komen in de DNA-databank onder het unieke identificatienummer van het staal. Het centrum gaat regelmatig - minstens om de dertig dagen en maximaal om de negentig dagen - op zoek naar een match tussen de opgeslagen DNA-profielen.

Een match tussen twee of meer DNA-profielen wordt gemeld aan het afstammingscentrum. Dat brengt de betrokkenen op de hoogte, maar alleen bij een match tussen ouder en kind. Het afstammingscentrum mag identificerende gegevens alleen meedelen als de betrokkenen daar uitdrukkelijk mee hebben ingestemd. Niet-identificerende informatie over de genetische verwanten is wel altijd toegankelijk.

Het afstammingscentrum behandelt ook vragen van geadopteerden die hun adoptiedossier willen inzien, verdere informatie over zichzelf willen of contact willen met hun biologische familie. Ook afstandsouders en biologische verwanten tot de derde graad kunnen met hun vragen bij het centrum terecht.

Het nieuwe decreet van 26 april 2019 treedt uiterlijk in werking op 1 januari 2020. De regering kan wel een vroegere datum vastleggen.

Bron: Decreet van 26 april 2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank, BS 17 juni 2019