Regels rond integrale jeugdhulp bijgestuurd

Vlaanderen wijzigt zijn besluit integrale jeugdhulp. Sommige aanpassingen zijn nodig omdat de decreten over de integrale jeugdhulp en over de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp zijn gewijzigd. Andere verduidelijken en verbeteren de bestaande regels. Maar er zijn ook nieuwigheden. We stippen er enkele aan.

De jeugdhulpdossiers bij de toegangspoort, de gemandateerde voorzieningen en de sociale dienst jeugdrechtbank worden voortaan bewaard tot de jongere 35 jaar wordt. Dat is nodig omdat de mogelijkheden inzake voortgezette hulpverlening zijn verruimd.

De groep jongeren die aanspraak kan maken op voortgezette hulpverlening wordt uitgebreid. Ook jongeren die vroeger een aanvraag voor rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp hebben gedaan, kunnen voortaan gebruikmaken van de voortgezette hulpverlening. En dus niet alleen de jongeren waarvoor een aanvraag niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp werd gedaan.

De jeugdhulp organiseert voortaan ook een hulpprogramma gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor minderjarigen die verblijven in een gemeenschapsinstelling en een hulpvraag rond geestelijke gezondheid hebben. De aanmelding voor het hulpprogramma kan enkel gebeuren door een psycholoog of pedagoog van de instelling, en dit voor minderjarigen waarvan men inschat dat psychiatrische expertise nodig is.

Jeugdhulp organiseert een gelijkaardig hulpprogramma ook voor minderjarigen die residentieel in een jeugdhulpvoorziening verbijven en een hulpvraag rond geestelijke gezondheid hebben.

Het nieuwe besluit van 22 maart 2019 is in werking getreden op 7 juli 2019.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019 houdende wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, BS 27 juni 2019

Zie ook:
Decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp