Octrooiaanvraag regulariseren twee tot drie keer zo duur

De kwaliteit van de aanvraagdossiers voor octrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen en geneesmiddelen laat te wensen over. En dus besliste de federale regering om de regularisatietaks te verdubbelen. Voor het corrigeren van taal- of overschrijvingsfouten betaalt u zelfs 3 keer zo veel.

Wie een octrooiaanvraag indient, betaalt daarvoor een indieningstaks van 50 euro. Dat blijft zo. Maar als u de aanvraag nadien moet regulariseren, komt daar vanaf nu 60 euro bij (i.p.v. 30 euro). Voor het verbeteren van een taal- of overschrijvingsfout is dat 35 euro (i.p.v. 12 euro).

Tot daar het 'taks-KB'. De regering voert ook enkele correcties door in de andere octrooi-KB's. Meer bepaald wat de aanstelling van een nieuwe octrooigemachtigde betreft, de intrekking en herroeping van een octrooiaanvraag, en de terugbetaling van onverschuldigde taksen.

Alle wijzigingen gaan in op 1 oktober 2019.
En dat geldt ook voor de artikelen XI.21 en XI.92 van het Wetboek van economisch recht over de regularisatietaks en de voorwaarden voor het aanvragen een nieuw aanvullend beschermingscertificaat of van een verlenging ervan, zoals die recent gewijzigd werden.

Bron: Koninklijk besluit van 12 juli 2019 houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten, BS 26 juli 2019.

Zie ook:
Wetboek van economisch recht, art. XI.21, §§1-2 [regularisatietaks] en art. XI.92 [aanvullend beschermingscertificaat], zoals gewijzigd door de artikelen 16 en 21 van de wet van 2 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake economie.
KB van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten, BS 23 december 1986 [art. 13 en bijlage 1 van het taks-KB]
KB van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien, BS 6 december 1986 [art. 5, art. 10ter, §4, art. 30 en art. 33bis van het KB van 2 december 1986].
KB van 4 september 2014 ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, ?Intellectuele eigendom? in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 11 september 2014 [nieuw art. 1/1 van het KB van 4 september 2014].