Justitie publiceert elk jaar coördinatie van het recht dat geldt voor verenigingen en stichtingen

De minister van Justitie zal elk jaar op de website van de 'Federale Overheidsdienst Justitie' een officieuze coördinatie bekendmaken van de op de VZW's, IVZW's en stichtingen toepasselijke bepalingen van:

de boeken I, III, XV en XX van het ?Wetboek van economisch recht?;

het ?Wetboek van vennootschappen en verenigingen?;

het ?koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht?;

het ?koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen?.

Dat staat in de 'wet van 5 mei 2019 teneinde de leesbaarheid te verzekeren van het voor de verenigingen en de stichtingen geldende recht', die in werking treedt op 29 augustus 2019.

Bron: Wet van 5 mei 2019 teneinde de leesbaarheid te verzekeren van het voor de verenigingen en de stichtingen geldende recht, BS 19 augustus 2019.