Vanaf september hogere inkomensgrenzen voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand

Vanaf 1 september 2019 gelden hogere inkomensgrenzen voor juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand.

Wie aanspraak binnen het systeem aanspraak wil maken op een gratis (of gedeeltelijk gratis) advocaat mag dus iets meer verdienen dan nu.

De inkomensgrenzen worden ieder jaar in september aangepast aan de gezondheidsindex van de maand juli. Die indexering zorgt al heel wat jaren voor hogere bedragen. En dat is nu dus niet anders.

Wie recht heeft op een gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand betaalt een eigen bijdrage aan de advocaat in de kosten van de bijstand per aanstelling door het bureau van juridische bijstand. Concreet betaalt men het verschil tussen de netto-inkomsten en de bedragen van de inkomensgrenzen voor volledig kosteloze juridische bijstand. Er geldt wel een minimum van 25 euro en een maximum van 125 euro. De advocaat voegt het ontvangstbewijs van de betaling bij het dossier.

Bron: Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen, BS 22 augustus 2019.

Zie ook
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen, BS 28 augustus 2018.