Minimale kwaliteitsvoorwaarden voor opleiding en begeleiding van werknemers en werklozen liggen vast

Álle personen, organisaties en ondernemingen die opleidingen verstrekken of personen begeleiden met een vorm van ondersteuning vanuit het beleidsdomein Werk en Sociale Economie ('dienstverleners') moeten vanaf 2 september 2019 online geregistreerd zijn volgens de Standaard Werk en Sociale Economie, en moeten voldoen aan minimale kwaliteitsvoorwaarden. Maar uit een besluit van 24 mei 2019 blijkt dat de huidige dienstverleners 2 jaar uitstel krijgen. En dat alle dienstverleners - dus ook de nieuw geregistreerden onder hen - uitstel genieten voor het aspect 'kwaliteitsbewijs'.

Het besluit geeft ook tekst en uitleg bij de online-registratie en bij de kwaliteitsvoorwaarden op het vlak van klantgerichtheid en financieel beheer. Zo zal de dienstverlener bv. periodiek moeten peilen naar de wensen, behoeften, noden en tevredenheid van zijn 'klanten'. En hij zal aan budgetplanning moeten doen.

De dienstverlener kan met kwaliteitsbewijzen aantonen dat hij aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden voldoet. Maar hij kan zo'n kwaliteitsbewijs alleen krijgen na een positieve audit of een positief assesment door een audit- of assesmentorganisatie die voldoet aan de internationale normen.
Volgens het besluit zal de minister van Werk en Sociale Economie na overleg met de SERV nog een lijst bekendmaken met de kwaliteitsbewijzen die hij aanvaardt. In werkelijkheid werd die lijst al gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juli.
Het besluit zegt ook hoe de beheerder van een nog niet erkend kwaliteitsbewijs, zijn kwaliteitsbewijs op die bewuste lijst kan krijgen.

Dienstverleners die een aanvraag tot registratie indienen, weten normaal gezien binnen de 40 dagen of hun registratie werd gevalideerd. Bij een weigering tot validatie kunnen zij een heroverweging vragen.
Het departement kan een gevalideerde registratie schorsen of intrekken. Het besluit bepaalt hoe de dienstverlener daarop kan reageren.

Het kwaliteits- en registratiemodel voor de dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie is van toepassing op de dienstverleners in een 30-tal opleidings-, bemiddelings- en begeleidingstrajecten. Onder meer op de dienstverleners die opleidingen aanbieden in het kader van de aanmoedigingspremies, opleidingscheques, arbeidsmarktparticipatie, het opleidingsfonds dienstencheques of de sectorfondsen in uitvoering van sectorconvenants; op de dienstverleners die actief zijn in de arbeidsbemiddeling of het outplacement; en op diegenen die aan competentieontwikkeling, loopbaanontwikkeling of trajectbegeleiding doen.

In werking:

2 september 2019 voor nieuwe dienstverleners en 2 september 2021 voor bestaande dienstverleners.

Uitz.: Verplichting tot audit of assesment vóór kwaliteitsbewijs (2 september 2021).

Uitz.: Verklaring op erewoord van audit- en assesmentorganisaties dat zij aan de internationale normen voldoen en dat hun auditors of assessors zelf geen dienstverlener zijn (2 september 2021).

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, BS 26 augustus 2019.

Zie ook:
Decreet van 29 maart 2019.
Bepaling van de lijst met kwaliteitsbewijzen.