Verbod op vuurwapenladers met abnormaal hoge capaciteit aangescherpt

Revolvers met een lader van meer dan 20 patronen worden voortaan beschouwd als verboden vuurwapen. Hetzelfde geldt voor halfautomatische karabijnen met centrale ontsteking die een lader hebben van meer dan 10 patronen. Ook de laders zelf zijn verboden.

Laders met abnormaal hoge capaciteit

Het is verboden om 'vuurwapenladers met een grotere capaciteit dan normaal' te kopen, te verhandelen, te produceren, te herstellen, te bezitten, te vervoeren of te dragen. De Wapenwet beschouwt de laders en de vuurwapens die ermee zijn uitgerust als 'verboden wapens'.

De minister van Justitie heeft in een besluit vastgelegd om welke laders het gaat. Af en toe wordt deze lijst aangepast onder invloed van Europa, praktijkervaringen of nieuwe technologische inzichten. Dat is ook nu het geval.

Strenger

Voortaan zijn volgende laders, en de vuurwapens die ermee zijn uitgerust, verboden:

laders voor revolvers met een capaciteit van meer dan 20 patronen;

laders voor halfautomatische karabijnen met centrale ontsteking met een capaciteit van meer dan 10 patronen (tot nog toe lag de grens op 30 patronen).

Afwijkingen voor sportschutters

Voor automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens, rechtmatig voorhanden gehouden door sportschutters gelden afwijkingen:

laders voor halfautomatische pistolen gebruikt voor IPSC (International Practical Shooting Confederation) kunnen meer dan 20 patronen bevatten op voorwaarde dat de lengte van de lader, gemeten aan de achterzijde, kleiner is dan 171 mm;

laders voor halfautomatische karabijnen met centrale ontsteking kunnen meer dan 10 patronen maar minder dan 31 patronen bevatten.

Vanaf 25 september 2019

De wijzigen gelden vanaf 25 september 2019. Maar daarop bestaan uitzonderingen. De nieuwe regels zijn niet van toepassing op

de laders waarvan de persoon die ze voorhanden houdt, bewijst dat hij ze heeft verworven vóór 13 juni 2017;

de vuurwapens uitgerust met deze laders, waarvan de persoon die ze voorhanden houdt, bewijst dat hij ze rechtmatig heeft verworven en geregistreerd vóór 13 juni 2017, hetzij door een vergunning, hetzij door een registratie op grond van een jachtverlof, getuigschrift van bijzondere wachter of sportschutterslicentie, hetzij door een registratie in het register van een erkende persoon.

Bron: Ministerieel besluit van 20 september 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2012 tot bepaling van de laders met een groter dan normale capaciteit voor een bepaald model vuurwapen, BS 25 september 2019.