Europese leidraad over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

De Europese richtlijn over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten dateert al van 1993. Het is een op beginselen gebaseerde richtlijn. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de afgelopen jaren al in talloze uitspraken de richtlijn uitgelegd en op die manier de beginselen in de richtlijn verder uitgewerkt. De Europese Commissie heeft nu richtsnoeren opgesteld waarin ze op een gestructureerde wijze toelicht hoe het Hof de belangrijkste begrippen en bepalingen van de richtlijn heeft uitgelegd. Er is rekening gehouden met de uitspraken van het Hof die tot en met 31 mei 2019 gepubliceerd zijn.

Komen aan bod:

de doelstellingen en de reikwijdte van de richtlijn;

de verhouding met de nationale wetgeving en de minimale harmonisatie;

de beoordeling van de transparantie en het oneerlijke karakter van contractuele bedingen;

de gevolgen van het oneerlijk karakter van de bedingen voor de rechten en verplichtingen van de partijen;

de procedurele vereisten voor de beoordeling van contractuele bedingen, met daarbij ook de verplichting voor nationale rechters om een actieve rol te spelen bij de beoordeling;

de verbodsacties ter bescherming van collectieve consumentenbelangen.

Bron: Mededeling nr. 2019/C 323/04 van de Commissie - Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en toepassing van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Pb C323 van 27 september 2019