Brusselse Codex Fiscale Procedure: Brusselse Regering stelt bevoegde ambtenaren aan

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft via haar besluit van 26 september 2019 de ambtenaren van 'Brussel Fiscaliteit' aangesteld die bevoegd zijn in het kader van de 'Brusselse Codex Fiscale Procedure'.

De aanstellingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019.

Bevoegde ambtenaren

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering legt in het kader van de Brusselse Codex Fiscale Procedure de bevoegdheden vast van volgende ambtenaren van Brussel Fiscaliteit:

de statutaire of contractuele agenten;

de Directeur van de ?Directie Inkohiering? (o.a. indiening bezwaarschriften);

de Directeur-generaal (o.a. indiening prejudiciair beroep);

de statutaire of contractuele agenten van de ?Directie Financieel Beheer?, en

de rekenplichtige van de ontvangsten belast met fiscale zaken.

'Brusselse Codex Fiscale Procedure' van toepassing op?

De 'Brusselse Codex Fiscale Procedure' is van toepassing op:

de onroerende voorheffing, zoals voorzien in afdeling II van het eerste hoofdstuk van titel VI van het WIB 1992 zoals van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

de belasting op niet-residentiële oppervlakten, voorzien in de ?ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen?;

de belasting op de bankinstellingen, bedoeld in hoofdstuk I van de ?ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit?;

de belasting op de agentschappen voor weddenschappen, bedoeld in hoofdstuk II van de ?ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit?;

de belasting op aanplakborden, bedoeld in hoofdstuk III van de ?ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de provinciale fiscaliteit?;

de belasting op verdeelapparaten van motorbrandstoffen, bedoeld in hoofdstuk IV van de ?ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de provinciale fiscaliteit?;

de belasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen, bedoeld in hoofdstuk V van de ?ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de provinciale fiscaliteit?;

de belasting op stapelplaatsen van schroot, bedoeld in hoofdstuk VII van de ?ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de provinciale fiscaliteit?.

In werking

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2019, dat de bevoegde ambtenaren aanstelt, treedt in werking vanaf 1 januari 2019.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2019 houdende de aanstelling van bevoegde ambtenaren in het kader van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure, BS 4 oktober 2019.

Zie ook:
- Ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure, BS 19 maart 2019 (Brusselse Codex Fiscale Procedure)