Modern 'reglement van orde' voor Raad van State vervangt versie uit 1949

De Raad van State heeft een nieuw ?reglement van orde?. Met daarin meer info en details over de werking van de algemene vergadering, de afdeling Wetgeving en de afdeling Bestuursrechtspraak. En met duiding van de rechten en plichten van de griffiers bij de Raad, de werking de griffie van de afdeling Bestuursrechtspraak en van het coördinatiebureau.

Een modern kader, volledig up-to-date. Een must want de vorige versie van het 'reglement van orde' dateerde nog uit 1949. Met doorheen de jaren logischerwijs de nodige bijsturingen, maar inhoudelijk intussen volledig verouderd.

Op 18 februari 2020 werd daarom een volledig nieuw reglement aangenomen zodat de theorie weer in lijn licht met de praktijk. Het oude reglement van 13 januari 1949 is opgeheven.

Structuur en inhoud nieuwe reglement:

Hoofdstuk 1: de werking van de Raad van Statede algemene vergadering (bijeenroeping, beraadslaging, stemming, plechtige zitting, eedaflegging, voordracht of aanwijzing van kandidaten, tijdelijke vervanging van de eerste voorzitter of van de voorzitter, andere bevoegdheden van de algemene vergadering)de afdeling Wetgevingde afdeling Bestuursrechtspraakgemeenschappelijke bepalingen voor de afdeling Wetgeving en de afdeling Bestuursrechtspraak

Hoofdstuk 2: de griffiers

Hoofdstuk 3: het coördinatiebureau

Hoofdstuk 4: de griffie

Hoofdstuk 5: slotbepalingen (rand en voorrang, opheffingsbepalingen)

De nieuwe tekst is op 7 juli goedgekeurd door de federale regering. Het goedkeuringsKB treedt in werking op 15 juli 2020.

Bron: 07 juli 2020 - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Raad van State, BS 15 juli 2020.

Zie ook
Meer info op de website van de Raad van State: Besluit van de Regent van 15 april 1949 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Raad van State