Kadervorming binnen Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt verruimd

Vanaf 1 september 2020 gelden een reeks nieuwigheden binnen het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid:

het toepassingsgebied van de kadervorming wordt uitgebreid zodat voortaan ook bepaalde structureel gesubsidieerde bovenlokale jeugdverenigingen de mogelijkheid krijgen om zelf kadervorming aan te bieden

het kadervormingstraject wordt eenvoudiger. Het luik evaluatie verdwijnt

de toegang tot experimentele subsidies wordt gecorrigeerd zodat naast de verenigingen gesubsidieerd in het Decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, ook organisaties binnen het Decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen uitgesloten worden voor experimentele subsidies.

Bron: 10 juli 2020 - Decreet tot wijziging van artikel 16 en 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, BS 23 juli 2020.

Zie ook
Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, BS 7 maart 2012.