Maximum 30km/uur in bebouwde kom is vanaf 2021 de regel in Brussels gewest

Vanaf 1 januari 2021 wordt 30 km/uur in het hele Brusselse gewest de algemene norm binnen de bebouwde kom. Hogere of lagere snelheidsbeperkingen worden de uitzondering. De Brusselse regering wijzigt hiervoor artikel 11 van de Wegcode.

Momenteel geldt binnen de bebouwde kom nog een algemene snelheidsbeperking tot 50km/uur. Een beperking tot 30km/uur vormt dus een uitzondering op de regel en moet worden aangegeven door verkeersbord C43. Vanaf 2021 wordt die regel dus omgedraaid. Op die manier wil de Brusselse regering de verkeersveiligheid verhogen.

Maximum 70km/uur op grote verkeersassen buiten bebouwde kom

Ook buiten de bebouwde kom wijzigt de maximumsnelheid in het Brussels gewest. Vanaf volgend jaar is de snelheid beperkt tot 70km/uur op de openbare wegen verdeeld in 4 of meer rijstroken waarvan er ten minste 2 bestemd zijn voor iedere rijrichting en de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen en op de andere openbare wegen.

Snelheidsbeperking wegens aard van het voertuig

Let wel: artikel 11 van het Wegverkeersreglement voorziet voor sommige voertuigen een snelheidsbeperking 'wegens de aard van het voertuig'. Die blijven bestaan. Zo mag er met bromfietsen van klasse A binnen de bebouwde kom dus nog steeds maximum 25km/uur worden gereden.

Signalisatie 'zone 30 schoolomgeving'

In schoolomgevingen is de snelheid nu al beperkt tot 30km/uur. Dat blijft zo. De verkeersborden A23 en F4a, die het begin van een schoolomgeving aanduiden, en het bord F4b dat het einde van een schoolomgeving aanduidt, overeenkomstig artikel 2.37. van het Wegverkeersreglement, mogen afhankelijk van de plaatsgesteldheid behouden worden.

Signalisatie zone 30 op andere plaatsen

De andere verkeersborden F4a en F4b die binnen de bebouwde kom zijn geplaatst, mogen nog tot 31 maart 2021 blijven staan.

In werking: 1 januari 2021

Bron: 16 juli 2020 - Besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, BS 24 juli 2020.