Vlaamse regering verlengt covid-19-aanmoedigingspremies tot eind december

Ondernemingen die door de coronacrisis te maken krijgen met een substantiële daling van hun economische activiteiten, kunnen nog tot het einde van het jaar een beroep doen op de aanmoedigingspremies voor werknemers van ondernemingen in moeilijkheden. De Vlaamse regering wil de bedrijven uit de privésector en uit de private social-profitsector zo aanmoedigen om te kiezen voor een tijdelijke arbeidsduurvermindering, in plaats van voor ontslag.

De ondernemingen moeten de substantiële daling van hun economische activiteiten kunnen bewijzen met een plan dat werd goedgekeurd door de ondernemingsraad, of - in ondernemingen zonder ondernemingsraad - door de vakbondsafvaardiging, of - in ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging - door het comité voor preventie en bescherming op het werk. In ondernemingen zonder comité PBW wordt het plan opgenomen in het arbeidsreglement.

Het plan bevat minstens 4 elementen:

de arbeidsherverdelende maatregelen en het verband met het coronavirus;

het aantal arbeidsplaatsen waarop de arbeidsherverdelende maatregelen van toepassing zijn;

de periode waarin de maatregelen van toepassing zullen zijn; en

de btw-aangiften.

Er is sprake van een substantiële daling van de economische activiteiten bij een daling van ten minste 20% van de omzet, de productie of het aantal bestellingen ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar.

Opgelet! De Vlaamse aanmoedigingspremie kan niet meer gecombineerd worden met de federale looncompensatie voor arbeidsduurvermindering bij een vermindering van de arbeidsduur met 20%. Door beide premies te combineren, verdienden sommige werknemers méér tijdens hun periode van arbeidsduurvermindering dan toen ze voltijds aan de slag waren.

Het besluit dat het recht op de aanmoedigingspremies verlengt, treedt in werking op 1 juli 2020. Het treedt buiten werking op 1 januari 2021. De bepaling over het cumulverbod tussen de aanmoedigingspremie en de federale compensatie bij een arbeidsduurvermindering van 20% gaat echter pas in op de datum van publicatie. Dat is op 29 juli 2020.

Bron: 17 juli 2020 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, BS 28 juli 2020.

Zie ook:
BVR van 1 maart 2002 (privésector).
BVR van 20 maart 2009 (social-profitsector).