Europese Commissie stelt regels voor uitwisseling van inlichtingen over btw op e-commerce uit tot 1 juli 2021

De Europese Commissie stelt de inwerkingtreding van verordening (EU) 2017/2454 uit met 6 maanden, tot 1 juli 2021.

Verordening (EU) 2017/2454 van 5 december 2017 maakt deel uit van het wetgevingspakket voor de modernisering van de btw voor grensoverschrijdende b2c-e-commerce.
Ze wijzigt ?verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de btw?.
Ze voorziet in de basis voor de onderliggende IT-infrastructuur en de nodige samenwerking tussen de lidstaten om het mini-éénloketsysteem (MOSS) met succes uit te breiden naar andere diensten dan telecommunicatie-, omroep- en langs elektronische weg verrichte diensten en afstandsverkopen van goederen, zowel binnen de Gemeenschap als van buiten de Gemeenschap.

Verordening (EU) 2017/2454 was oorspronkelijk van toepassing met ingang van 1 januari 2021, en vereist onder meer dat:

het identificatienummer waaronder de btw wordt betaald, vooraf wordt meegedeeld zodat de douaneautoriteiten de geldigheid ervan kunnen controleren bij invoer van de goederen;

verzoeken van EU-landen aan belastingplichtigen om de boekhouding ter beschikking te stellen en om administratieve onderzoeken te verrichten, worden gecoördineerd door de lidstaat van identificatie.

De toepassingsdatum van verordening (EU) 2017/2454 wordt nu dus met 6 maanden uitgesteld.

Dit betekent:

dat de voorschriften van deze verordening van toepassing zullen zijn vanaf 1 juli 2021 in plaats van 1 januari 2021, en

dat de huidige regels van het mini-éénloketsysteem (hoofdstuk XI, afdeling 2, artikelen 43 tot en met 47, verordening (EU) nr. 904/2010) van toepassing blijven tot en met 30 juni 2021.

Deze verlenging komt er omdat verschillende lidstaten omwille van de Covid-19-crisis niet tegen 1 januari 2021 klaar geraken met de aanpasingen van hun IT-systemen en met hun voorbereidingen om te voldoen aan de nieuwe voorschriften van verordening (EU) 2017/454.

In werking :

Verordening (EU) 2020/1108 van de Raad van 20 juli 2020, treedt in werking op 18 augustus 2020.

Ze stelt de toepassingsdatum van verordening (EU) 2017/454 uit met 6 maanden.

Bron: Verordening (EU) nr. 2020/1108 van de Raad van 20 juli 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de toepassingsdata in respons op de COVID-19-pandemie, PB.L. 244, 29 juli 2020, 1.

Zie ook:
- Verordening (EU) 2017/2454 van de Raad van 5 december 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, PB.L. 348, 29 december 2017, 1-6.
- Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, PB.L 268, 12 oktober 2010, err., PB.L. 24, 27 januari 2012, err., PB.L. 270, 11 september 2014.