Basisopleiding seksueel en intrafamiliaal geweld verplicht voor bijna alle magistraten (DB Justitie, art. 48-53)

Magistraten moeten, naargelang het geval, een basisopleiding of grondige opleiding in seksueel geweld en intrafamiliaal geweld volgen bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Dat staat in de nieuwe wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie.

Basisopleiding

De basisopleiding is verplicht voor de magistraten die benoemd worden bij de:

vredegerechten

politierechtbanken

rechtbanken van eerste aanleg

arbeidsrechtbanken

hoven van beroep, en

arbeidshoven.

Zij moeten de opleiding afgerond hebben binnen de 2 jaar na hun benoeming.

Magistraten die al benoemd zijn en die tot nu geen opleiding inzake seksueel geweld en intrafamiliaal geweld hebben gevolgd, moeten de basisopleiding binnen de 2 jaar na de inwerkingtreding van de wet volgen. Dat is vóór 17 augustus 2022.

De woordvoerder van de minister van Justitie verklaarde in de Kamer van Volksvertegenwoordigers dat de basisopleiding bestaat uit 2 volle dagen of 4 halve dagen opleiding.

Grondige opleiding

De grondige opleiding is bestemd voor de:

de rechters die zetelen in: de raadkamers de kamers van de correctionele rechtbank de strafuitvoeringsrechtbanken de familie- en jeugdrechtbanken,

de onderzoeksrechters,

de raadsheren die zetelen in:de correctionele kamers de familiekamers en de jeugdkamers, de kamers van inbeschuldigingstelling, en

de leden van het openbaar ministerie die hun ambt uitoefenen bij: de familie- en de jeugdkamers,de correctionele kamers, de raadkamers, de kamers van inbeschuldigingstelling, en de strafuitvoeringsrechtbanken.

Zij volgen de grondige opleiding binnen het jaar na hun eerste aanwijzing.

Wie al benoemd is en tot nu geen grondige opleiding volgde, moet de opleiding binnen de 2 jaar volgen.

Prioriteit?

De korpschef bepaalt in welke volgorde de reeds benoemde magistraten de opleiding gaan volgen. Hij kan bijvoorbeeld prioriteit geven aan magistraten in strafzaken of familiedossiers. De procureur-generaal kan van zijn kant tijdelijk een nog niet-opgeleide magistraat aanwijzen, maar alleen in uitzonderlijke omstandigheden.

Seksueel en intrafamiliaal geweld

In het oorspronkelijke voorstel van wet was er enkel sprake van een opleiding in 'seksueel geweld', later van 'seksueel en partnergeweld', omdat partnergeweld van seksuele aard kan zijn, maar ook ander fysiek geweld en psychisch geweld kan omvatten. Dat werd in de definitieve tekst uiteindelijk 'seksueel en intrafamiliaal geweld', zodat de opleiding ook aandacht moet besteden aan geweld tussen ex-partners en geweld op kinderen.

Deze wijzigingen worden ingeschreven in het Gerechtelijk Wetboek. Ze treden 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 17 augustus 2020.

Bron: 31 JULI 2020. - Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie, BS 7 augustus 2020, art. 48?53.

Zie ook:
Ger.Wb., art. 78, art. 101, art. 143, art. 151 en art. 259bis-9.