Geen cumul bij de notaris (DB Justitie, art. 74)

Een benoeming of aanstelling als notaris, maakt automatisch een einde aan iedere andere benoeming of aanstelling als notaris, preciseert de wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie.
Dat cumulverbod gold al in de praktijk, maar het krijgt nu een wettelijke basis.

Met deze aanvulling wil de wetgever vermijden dat eenzelfde persoon via opeenvolgende aanstellingen meerdere mandaten zou cumuleren op verschillende standplaatsen.

Het wetsvoorstel dat leidde tot de wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie stelde trouwens nog meer wijzigingen voor aan de notariswet, maar die werden één voor één geschrapt omdat ze een grondig overleg vereisten. Alleen de bepaling over de unieke functie van de notaris, haalde de eindmeet.

Bron: 31 JULI 2020. - Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie, BS 7 augustus 2020, art. 74.

Zie ook:
Notariswet, art. 35.