Groeipakket Vlaanderen: selectieve participatietoeslag voortaan al bij begin van schooljaar correct uitbetaald

Gezinnen die recht hebben op de ?selectieve participatietoeslag? (?de schooltoeslag?) uit het Groeipakket zullen die vanaf schooljaar 2020-2021 al meteen bij het begin van het nieuwe schooljaar correct uitbetaald krijgen. Bij de berekening van het bedrag wordt voortaan immers rekening gehouden met de gezinssituatie op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in plaats van 31 december van het lopende schooljaar. Dat moet vermijden dat sommige gezinnen een tijd lang een te laag bedrag ontvangen of dat gezinnen een som zouden moeten terugbetalen.

Kwetsbare gezinnen

De selectieve participatietoeslag wordt automatisch toegekend aan kinderen die onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling en die opgroeien in een gezin met een lager inkomen. Het bedrag is afhankelijk van het gezinsinkomen, de opleiding die een leerling volgt en de gezinssamenstelling.

Uitbetaling

De selectieve participatietoeslag wordt telkens tijdens de eerste maanden van het schooljaar uitbetaald. Dat blijft zo. Maar voortaan wordt gekeken naar de gezinssituatie op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar om het precieze bedrag waarop iemand recht heeft te berekenen.

Tot nog toe werd het precieze bedrag berekend op basis van de gezinssituatie op 31 december van het lopende schooljaar. Tussen de uitbetaling en berekening lagen er dus heel wat maanden waarin de gezinssituatie kon veranderen met mogelijks een impact op het bedrag van de toeslag. Hierdoor ontvingen heel wat gezinnen een te hoog bedrag, anderen te weinig. Niet alleen lastig voor de betrokken gezinnen die een deel van het geld moeten terugstorten of een tijd lang een te laag bedrag kregen. Deze manier van werken zorgt ook voor een pak extra overheidsadministratie.

Gezinssituatie op 31 augustus

Het Decreet van 27 april 2018 m.b.t. het Groeipakket wordt daarom gewijzigd. Vanaf schooljaar 2020-2021 houdt men voor de berekening van het precieze bedrag rekening met de gezinssituatie op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar zodat iedereen meteen het correcte bedrag op zijn rekening krijgt.

In werking

Het decreet van 10 juli 2020 treedt in werking op 1 augustus 2020 voor de toekenning van selectieve participatietoeslagen vanaf het schooljaar 2020-2021.

Bron: 10 juli 2020 - Decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat de selectieve participatietoeslagen betreft, BS 27 juli 2020, p.55577.

Zie ook
Decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 31 juli 2018.