De CREG mag voortaan in het buitenland gevestigde ondernemingen bestraffen

Vanaf 1 september is de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas (CREG) gemachtigd om boetes op te leggen aan ondernemingen die in het buitenland zijn gevestigd maar in België actief zijn, en die een inbreuk op het Belgisch energierecht hebben gepleegd.

Op Europees niveau bestaat er een zogenaamde 'REMIT-verordening' om aan consumenten en bedrijven te garanderen dat de groothandelsprijzen voor energie eerlijk tot stand komen. Deze verordening bestraft marktmanipulatie, poging tot marktmanipulatie of misbruik van voorkennis. De CREG beschikt op grond van REMIT over onderzoeks- en sanctiebevoegdheden, maar ze kan enkel in België gevestigde natuurlijke of rechtspersonen bestraffen.

Een onderneming die actief is op de Belgische energiemarkt maar die haar zetel in het buitenland heeft kan dus niet worden bestraft. De regering is van mening dat de handhaving van REMIT georganiseerd moet zijn op basis van een nationale maar grensoverschrijdende samenwerking, die veronderstelt dat elke regulator verantwoordelijkheid neemt voor de inbreuken die zijn markt raken, maar tegelijk kan rekenen op de medewerking van de regulatoren van de buurlanden.

Daarom worden de elektriciteitswet en de gaswet nu gewijzigd zodat de CREG sancties kan opleggen aan elke onderneming die een inbreuk begaat op het Belgisch grondgebied, zelfs als ze niet in België is gevestigd.

Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 september 2020.

Bron: 31 juli 2020 - Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitbreiding van de sanctiebevoegdheid van de CREG tot buitenlandse marktspelers, BS 24 augustus 2020, p.63525

Zie ook

Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, BS, 7 mei 1965 (Gaswet)

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, BS, 11 mei 1999 (Elektriciteitswet)