Doorwerken als plaatsvervangend magistraat kan voortaan tot 75 jaar, ook leeftijdsgrens binnen hof van assisen opgetrokken

Magistraten die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt, kunnen voortaan nog tot hun 75ste doorwerken als plaatsvervangend magistraat. Tot nog toe lag die drempel op 73 jaar. Maar de wetgever wil de oudere generatie langer laten doorwerken om het tekort aan kandidaat-magistraten op te vangen en de werklast te verminderen. Een gelijkaardige wijziging is er ook op het niveau van het hof van assisen: magistraten kunnen er voortaan 2 jaar langer, tot hun 75ste, zetelen als voorzitter, assessor of plaatsvervangend assessor.

De laatste jaren is het steeds moeilijker geworden om vacante plaatsen binnen de magistratuur in te vullen. En hoewel er deze legislatuur nog een aantal initiatieven op stapel staan om de job van magistraat aantrekkelijker te maken en meer kandidaten aan te trekken, is er vanuit het werkveld dringende vraag naar maatregelen om de werklast op korte termijn te verminderen. De tot de inruststelling toegelaten magistraten langer laten doorwerken vormt daarbij een belangrijke piste. Een vraag vanuit het werkveld waar de wetgever nu op ingaat met een reeks wijzigingen aan de wettelijke leeftijdsgrens in het Gerechtelijk Wetboek.

Geen automatisme

Volgens het Gerechtelijk Wetboek worden magistraten in eerste aanleg in rust gesteld op het einde van de maand waarin ze 67 jaar worden. Maar ze kunnen tot hun 73ste als plaatsvervangend magistraat blijven optreden als ze dat willen én 'indien de gerechtelijke overheid die ze heeft aangewezen dat nuttig acht wegens de behoeften van de dienst'.

Bij het Hof van Cassatie ligt de leeftijdsgrens voor inruststelling op 70 jaar, maar ook daar kan het ambt worden verder gezet tot de leeftijd van 73 jaar als de betrokken magistraat erom vraagt én de voorzitter van het Hof of de procureur-generaal dat nuttig acht wegens de behoeften van de dienst.

De wetgever zorgt er nu voor dat al die magistraten voortaan tot hun 75ste kunnen werken. Maar langer doorwerken, is dus geen automatisme. De magistraat moet enerzijds zelf vragen om langer te werken, anderzijds zal de hernieuwing van hun aanwijzing en daarbij ook hun functioneren jaarlijks worden geëvalueerd.

Hof van assisen

De wetgever verhoogt ook de leeftijdsgrens binnen het hof van assisen van 73 tot 75 jaar: de tot inruststelling toegelaten magistraten die in het hof van assisen een ambt uitoefenen als voorzitter, assessor of plaatsvervangend assessor zullen voortaan dus verder kunnen zetelen tot hun 75ste.

In werking: dit onderdeel van de Verzamelwet Justitie van 10 mei 2021 heeft retroactief uitwerking vanaf 20 april 2021.

Bron: 10 MEI 2021. - Wet houdende dringende bepalingen tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en tot regeling van de telewerkvergoeding van het gerechtspersoneel in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 17 mei 2021, bl. 48002 (art. 2-4, 6 en 9 Verzamelwet Justitie).