Tijdelijk verbod op vuur maken en roken in Vlaamse bossen en natuurgebieden vanaf code geel

Het begin van de zomerperiode leidt tot situaties van droogte. Het Agentschap voor Natuur en Bos neemt nu extra veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat het risico op brandgevaar kan worden vermeden. Zo komt er een tijdelijk verbod op vuur maken en roken in bossen en een aantal natuurgebieden van zodra de kleurcode geel, oranje of rood is.

De veiligheidsmaatregel is volgens het Agentschap voor Natuur en Bos hoogdringend. In verschillende natuur-en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich momenteel namelijk situaties van droogte die een zeer snel en acuut risico op brandgevaar met zich meebrengen. Elk bijkomend risico op brand, door het maken van vuur of roken in de natuur, moet daarom vermeden worden. De bos-en natuurwetgeving bevat momenteel slechts voor bepaalde gebieden een vuurverbod en bovendien geen expliciet rookverbod. De nieuwe veiligheidsmaatregel wil hier verandering in brengen.

Als het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt, is het vanaf 7 juni 2021 verboden om vuur te maken en te roken in de volgende gebieden:

alle bossen, met uitsluiting van de ambtswoningen;

de natuurreservaten;

de natuurdomeinen; en

de openbare en private terreinen waarvoor een natuurbeheerplan is opgesteld.

De kleurcodes worden berekend door het Agentschap voor Natuur en Bos, en zijn terug te vinden op de website natuurenbos.be. De veiligheidsmaatregel zal worden opgeheven als de kleurcode groen wordt. Dat betekent dat het risico waarvoor de maatregel werd genomen is uitgeschakeld of tot een aanvaardbaar niveau is ingeperkt of gestabiliseerd. Indien mogelijk zal de veiligheidsmaatregel worden bekendgemaakt in gebieden waar infopanelen staan. Tot slot zullen alle boswachters en natuurinspecteurs tijdelijk een bijkomende bevoegdheid krijgen om op te treden tegen eventuele inbreuken op de verboden.

Inwerkingtreding: 7 juni 2021.

Bron: 7 juni 2021 - Besluit nr. VM.CD.2021.01 houdende veiligheidsmaatregelen, BS 14 juni 2021, p.61868.