Nieuwe rapportageopdrachten voor Vlaamse adoptiediensten

Zowel bij de interlandelijke als bij de binnenlandse adoptie krijgen de erkende adoptiediensten er een extra onderzoeks- en rapportagetaak bij.

Het nieuwe Verzameldecreet rond welzijn, volksgezondheid en gezin wil verschillende regelgevingen harmoniseren, materiële fouten verbeteren en de bedoeling van de decreetgever verduidelijken. Eén van aanpassingen gebeurt binnen de adoptieprocedures: de bijkomende taken die het gevolg zijn van de Potpourriwet V worden toegewezen aan de adoptiediensten.

Interlandelijke adoptie

De erkende diensten voor interlandelijke adoptie hebben voortaan de bijkomende opdracht om het rapport op te stellen met informatie over de kandidaat-adoptieouders.

Bij interlandelijke adoptie moet er een rapport worden opgesteld voor de staat van herkomst van het kind. Het rapport moet de staat toelaten om na te gaan welke persoon of personen het meest geschikt zijn als adoptiegezin voor een bepaald kind.

Het bevat informatie over:

de identiteit, bekwaamheid, geschiktheid, persoonlijke, familiale en medische toestand, ? van de kandidaat-adoptanten;

de kinderen die de kandidaat-adoptanten zouden kunnen adopteren.

De nieuwe bepaling werkt terug tot op 1 januari 2020, maar het decreet bevestigt dat de rapporten die zijn opgesteld door het Vlaams Centrum voor Adoptie tussen de inwerkingtreding en de publicatie van het decreet, rechtsgeldig zijn.

Binnenlandse adoptie

De dienst voor binnenlandse adoptie krijgt 2 extra opdrachten erbij. Sinds de Potpourriwet V hebben personen die verblijven in België en een kind willen adopteren dat verblijft in België, een geschiktheidsvonnis nodig. De rechter baseert zich voor dat vonnis op een maatschappelijk onderzoek naar:

de geschiktheid en bekwaamheid van de kandidaat-adoptanten;

het belang van het kind om geadopteerd te worden.

De dienst voor binnenlandse adoptie voert voortaan beide onderzoeken.

Inwerkingtreding: 1 januari 2020

Bron: 21 MEI 2021. - Decreet tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin, BS 18 juni 2021.

Zie ook:
Decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, BS 2 maart 2012.
Decreet van 3 juli 2015 houdende regeling van de binnenlandse adoptie van kinderen en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, BS 7 augustus 2015.