Wegcode afgestemd op 'Brussel Stad 30'

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is sinds 1 januari 2021 een ?zone 30?. Op alle wegen is de snelheid beperkt tot 30km/u (behalve op de grote assen waar de maximumsnelheid nog steeds 50 of 70 km/u is). De zogenaamde ?Brussel Stad 30? is intussen ruim 10 maanden in voege, maar nog niet alle regelgeving is up ? to ? date. De Brusselse regering zorgt alvast voor de correcte snelheidsbeperking (30km/u in plaats van 50 km/u) in de legenda van verkeersborden F1a en F1b die het begin van de bebouwde kom aangeven in de Wegcode.

Ze maakt van de gelegenheid gebruik om ook een aantal andere bepalingen in de Wegcode te actualiseren. Een must om alle bevoegdheden die bij de Zesde Staatshervorming werden geregionaliseerd, te kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld om wegcontroles te kunnen uitoefenen m.b.t. de maximaal toegelaten massa, de ladingzekering en de afmetingen en signalisatie van de lading van alle voertuigen. Een taak die nu ook toekomt aan de ambtenaren en personeelsleden die zijn aangesteld door de Brusselse regering.

In werking: 18 oktober 2021 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: 22 SEPTEMBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, BS 8 oktober 2021, bl. 105987.

Zie ook
Geraakte artikels
Wegcode, art. 3, 11.2 en 71.2
KB Boeten Wegvervoer, art. 1