Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

21.05.2019

Wegcode soepeler voor fietsers en voetgangers

Voortaan mogen kinderen tot 10 jaar op het voetpad fietsen, mag je met een gewone fiets naast een speed pedelec rijden in de bebouwde kom als er nog voldoende plaats is om te kruisen en mogen ...

Lees meer

21.05.2019

'Vierkant groen' voor fietsers en voetgangers voortaan mogelijk op kruispunten

Aan een kruispunt met driekleurige verkeerslichten kunnen voetgangers en fietsers vanaf 31 mei 2019 in alle richtingen tegelijk groen krijgen. Hiervoor heeft de wetgever in de Wegcode speciale ...

Lees meer

21.05.2019

Kinderopvang krijgt uitzondering op auteursrechten en naburige rechten

Instellingen voor kinderopvang mogen voortaan de werken, databanken en prestaties van auteurs, uitvoerende kunstenaars of producenten zonder hun toestemming reproduceren of meedelen. Maar alleen als ...

Lees meer

17.05.2019

Algemeen verbod op vuurwerk en wensballonnen in Vlaanderen, GAS-boete mogelijk bij overtredingen

Vanaf 27 mei 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen en carbuurkanonnen af te vuren. Gemeenten mogen dan alleen nog in uitzonderlijke ...

Lees meer

17.05.2019

Raad van State vernietigt deel van Vlaams regionaliseringsbesluit mobiliteit en verkeersveiligheid

De Vlaamse regering heeft dan toch fouten gemaakt bij de regionalisering van de mobiliteitsbevoegdheden. De Raad van State heeft 10 artikelen van het 'Besluit van 10 juli 2015 tot wijziging van ...

Lees meer

17.05.2019

'Belgische Corporate Governance Code 2020' voor genoteerde vennootschappen

De 'Belgische Corporate Governance Code 2020' verscheen in het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2019. Hij zit als bijlage bij het KB van 12 mei 2019. Alle genoteerde vennootschappen in ons land worden ...

Lees meer

17.05.2019

Onvolledige inschrijving in KBO maakt vordering niet meer onontvankelijk

Wanneer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ingeschreven ondernemingen een vordering instellen die gebaseerd is op een activiteit die ze daar niet hebben geregistreerd, kan de rechter hun ...

Lees meer

16.05.2019

Kaaimantaks: wetgever verduidelijkt begrip 'juridische constructies met rechtspersoonlijkheid'

De Programmawet van 10 augustus 2015 heeft de kaaimantaks (doorkijkbelasting) ingevoerd die van toepassing is op juridische constructies. Daardoor worden inkomsten van buitenlandse juridische ...

Lees meer

15.05.2019

Voortaan uitdrukkelijk in Btw-wetboek: elektronische btw-aangifte heeft dezelfde juridische waarde als papieren aangifte

Een btw-aangifte ingediend via Intervat heeft dezelfde juridische waarde dan een papieren aangifte. Dat staat voortaan uitdrukkelijk in het Btw-wetboek. Een formaliteit want het principe wordt ...

Lees meer

10.05.2019

Nieuw vennootschapsrecht blijft fiscaal neutraal

Sinds 1 mei 2019 is er een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Omdat de wetgever wil dat het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht fiscaal neutraal is, worden een heel pak ...

Lees meer

1  2  3  4  [5]