Recidive voortaan bij alle verkeersovertredingen na 3 jaar

Vanaf 1 februari 2012 geldt voor alle verkeersovertredingen een recidivetermijn van 3 jaar. Momenteel variëren de termijnen voor herhaling van één tot drie jaar. De wegverkeerswet wordt ook aangevuld met nieuwe vormen van herhaling.

Uniforme aanpak van recidive

Op alle verkeersovertredingen staat vanaf 1 februari 2012 een recidivetermijn van drie jaar. Vandaag ontbreekt die uniforme aanpak. Voor sommige verkeersovertredingen zoals rijden met 0,8 promille in het bloed of rijden met een verboden radarverklikker geldt een herhalingstermijn van drie jaar. Bij andere inbreuken zoals spookrijden op autosnelwegen, extreme snelheidsovertredingen, rijden zonder (geldig) rijbewijs, herhaalde overtredingen van een bepaling van het verkeersreglement, bedraagt die termijn momenteel slechts één jaar. Die verschillen verdwijnen nu.

Ook de manier waarop de periode van drie jaar wordt berekend, is voortaan gelijk. De termijn voor wettelijke herhaling zal steeds beginnen te lopen op de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Nieuwe vormen van herhaling

Wie op een openbare plaats een voertuig (of een rijdier) bestuurt, een leerling-bestuurder begeleidt en op dat moment uit een ademanalyse een alcoholconcentratie minstens 0,22 milligram (0,5 promille) en ten hoogste 0,35 milligram (0,8 promille) per liter uitgeademde alveolaire lucht blijkt, wordt gestraft met een geldboete van 25 tot 500 euro.

De politierechter kan die bedragen vanaf 1 februari 2012 verdubbelen bij herhaling binnen de drie jaar. Momenteel bestaat recidive bij deze overtreding niet in de wegverkeerswet.

Verder wordt de herhaling in geval van alcohol- en drugsrecidive uitgebreid naar misdrijven van dezelfde aard. Herhaling geldt met andere woorden wanneer bij een veroordeling tot rijden onder invloed van drugs de beklaagde al eerder werd veroordeeld wegens alcoholgeïntoxiceerd sturen. En vice versa.

In werking?

De wijzigingswet van 2 december 2011 treedt in werking op 1 februari 2012.

Bron: Wet van 2 december 2011 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor herhaling van verkeersmisdrijven betreft, BS 3 januari 2012.

Zie ook
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, BS 27 maart 1968. (wegverkeerswet)
Wetsvoorstel (JEF VAN DEN BERGH) tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor herhaling van verkeersmisdrijven betreft, Parl. St. Kamer 2010, nr. 0438/001.
Wetsvoorstel (JEF VAN DEN BERGH) tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor herhaling van verkeersmisdrijven betreft, Parl. St. Kamer 2010, nr. 0438/003.