Geen uitdoofscenario voor federale korting op milieuvriendelijke wagens (art. 70-71 WDB)

De wet houdende diverse bepalingen schrapt de federale korting op nieuwe wagens met een lage CO2-uitstoot met ingang van 1 januari 2012.

De wet maakt een uitzondering voor personen die in 2011 een wagen kochten die pas in 2012 zal geleverd worden. Op voorwaarde dat:

ze het voertuig vóór 28 november 2011 bestelden; en

er vóór 31 december 2011 een voorschotfactuur werd opgemaakt.

Het bedrag van het voorschot moet minstens gelijk zijn aan het bedrag van de CO2-korting voor een wagen met een CO2-uitstoot van minder dan 105 gram per kilometer, en moet minstens het dubbele van de korting bedragen bij een wagen met een uitstoot tussen 105 en 115gr/km.

De garagist moet de bestelbon en de voorschotfactuur vóór 5 januari 2012 ingediend hebben bij de fiscus.

Alle dossiers voor aanvraag om terugbetaling die na 31 december 2011 worden ingediend bij de ?Dienst Terugbetaling Uitgaven Milieuvriendelijke Voertuigen' moeten een exemplaar van de verkoopfactuur en van het bewijs van betaling bevatten. Tot nu hoefde de leverancier die documenten enkel ?ter beschikking te houden' van de fiscus; hij hoefde ze niet mee op te sturen.

De federale korting voor ?propere wagens' werd alleen toegekend aan particulieren. Ze bedroeg:

15% van de aankoopprijs (btw inbegrepen), voor wagens met een CO2-uitstoot van minder dan 105 gr/km.?Maximum 4.640 euro in 2011; of

3% van de aankoopprijs, voor wagens met een CO2-uitstoot tussen 105 en 115 gr/km.?Maximum 870 euro in 2011.

De korting werd rechtstreeks afgehouden van de verkoopprijs van het nieuwe voertuig. De garagist kon de korting daarna terugvorderen van de Dienst Terugbetaling.

Bron: Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011 (art. 70-71 WDB).

Zie ook:
? Programmawet van 27 april 2007, BS 8 mei 2007 (art. 147-154 PW).
? Koninklijk besluit van 8 juni 2007 tot bepaling van de regels voor de toekenning van een korting voor de verwerving van een voertuig met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer en van een dieselvoertuig standaard uitgerust met een roetfilter, BS 19 juni 2007.