Notarissen en gerechtsdeurwaarders btw-plichtig (art. 53 en 56 WDB)

Notarissen en gerechtsdeurwaarders zijn vanaf 1 januari 2012 btw-plichtig. Vanaf dan rekenen zij op hun diensten 21% btw aan. Hun cliënten zullen dus meer moeten betalen.

De btw wordt toegepast op alle ontvangsten van de gerechtsdeurwaarders en notarissen, inclusief hun kosten (bv. opzoekingskosten). Met de uitgaven die in naam en voor rekening van de cliënt worden gedaan, wordt echter geen rekening gehouden. Voor notarissen betekent dit concreet dat er geen btw moet betaald worden op de registratierechten, de inschrijvings- en transcriptiekosten van hypotheken en handlichtingen, en het rolrecht.

België was nog een van de weinige Europese landen waar notarissen en gerechtsdeurwaarders niet aan de btw waren onderworpen. Advocaten blijven trouwens vrijgesteld van btw.

Bron: Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011 (art. 53 en 56 WDB)

Zie ook:
WBTW, art. 44