CO2-uitstoot doorslaggevend in voordeel firmawagen (art. 39 en 52 WDB)

Sinds 1 januari 2012 hangt het voordeel in natura van een firmawagen volledig af van de cataloguswaarde van dat voertuig en van zijn CO2-uitstoot per kilometer.

Nieuwe formule

Het voordeel van het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen is dan het resultaat van de volgende berekening: cataloguswaarde x 6/7 x CO2-percentage.

Cataloguswaarde

De cataloguswaarde is de gefactureerde waarde van de auto, plus opties en btw, zonder kortingen.

CO2-percentage

Het CO2-percentage hangt af van de CO2-uitstoot van het voertuig:

Voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor en een CO2-uitstoot van 115 g/km bedraagt het CO2-percentage 5,5%. Idem voor wagens met een dieselmotor en een uitstoot van 95 g/km.

Voor voertuigen met een hogere CO2-uitstoot komt daar 0,1% bij per extra gram CO2, tot maximum 18%.

Voor voertuigen met een lagere CO2-uitstoot gaat daar 0,1% af per gram CO2 onder de CO2-referentiewaarde, tot minimum 4%.

Als de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) geen gegevens bezit over de CO2-uitstoot van een wagentype, dan gaat de wetgever ervan uit dat de uitstoot 205 g/km bedraagt voor een wagen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor ? dat is 14,5% ?, of 195 g/km voor een wagen met dieselmotor ? dat is 15%.

De CO2-uitstoot van een wagen staat in principe op het inschrijvingsbewijs.

De Koning zal elk jaar de referentie-uitstoot vastleggen in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van de wagens die tijdens het vorige belastingtijdperk als nieuw werden ingeschreven, en de cijfers van het jaar 2011.

Minimum 820 euro

Het voordeel van alle aard van het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen bedraagt altijd minstens 820 euro per jaar.

Als het voordeel niet kosteloos wordt toegestaan en de werknemer een bijdrage moet betalen aan zijn werkgever, wordt die bijdrage in mindering gebracht van het geraamde voordeel.

In werking

Het nieuwe regime is van toepassing op de voordelen van alle aard die werden toegekend sinds 1 januari 2012.

Tot die datum hing het voordeel van het privégebruik van een firmawagen af van 3 factoren: de CO2-uitstoot, het aantal gereden kilometers en het type brandstof dat werd getankt.

Bron: Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011 (art. 39 en 52 WDB).

Zie ook:
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (art. 36 WIB 1992).