Groene lening: kleiner belastingvoordeel sinds 1 januari 2012 (art. 41 en 52 WDB)

Op 1 januari 2012 daalde het belastingvoordeel voor de bestaande ?groene leningen': nog slechts 30% in plaats van 40% van de interest geeft sinds dan recht op een belastingvermindering.

Natuurlijke personen konden tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 een lening aangaan om energiebesparende investeringen in een woning te financieren.
Sinds 1 januari 2012 geldt er dus nog slechts een belastingvermindering voor 30% van de interesten van die lening (gewijzigd art. 14524 §3 WIB 1992; art. 41 WDB).
Het gaat om de interestlast die overblijft na de tussenkomst van de overheid, en die effectief wordt betaald in het belastbaar tijdperk zelf.

Het stelsel van de groene leningen liep af op 31 december 2011. Vanaf dan komen er dus geen nieuwe groene leningen meer in aanmerking voor de belastingvermindering.

In werking

Deze maatregel trad in werking op 1 januari 2012.

Bron: Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011 (ed. 4), 81.644 (art. 41-42 en 52 WDB).