Aftrekbare beroepskosten: grens aan kilometerforfait (art. 40 en 52 WDB)

Wie gratis kan beschikken over een auto (van zijn werkgever of vennootschap) kan ook nog het forfait van ? 0,15/km voor woon-werkverkeer met de ?eigen auto' toepassen (art. 66 § 4 en § 5 WIB 1992).

Sinds 1 januari 2012 mag het bedrag dat op deze manier als beroepskost wordt afgetrokken, nooit hoger zijn dan het bedrag van het voordeel van alle aard (nieuw 3de lid § 5 art. 66 WIB 1992; art. 40 WDB).

Als de werknemer een bijdrage betaalt, wordt dat bij het effectief belaste voordeel geteld om het maximale kostenforfait voor woon-werkverkeer te bepalen.

Bron: Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011 (ed. 4), 81.644 (art. 40 en 52 WDB).