Hogere fietsvergoeding voor Brusselse ambtenaren

Brusselse ambtenaren die met de fiets naar het werk rijden, krijgen daarvoor vanaf 1 januari 2011 een vergoeding van 0,21 euro per kilometer. Voor 2010 bedraagt hun fietsvergoeding 0,20 euro per kilometer. Dat heeft de Brusselse minister van het Openbaar Ambt, Guy Vanhengel, vastgelegd in zijn besluit van 1 februari 2012.

Om recht te hebben op deze fietsvergoeding moeten de ambtenaren van het Ministerie of van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest minstens 5 keer per maand met de fiets van hun woonplaats naar het werk rijden. De vergoeding wordt berekend volgens de kortste weg tussen hun woonplaats en hun administratieve standplaats.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering legde al eerder (in twee besluiten van 15 december 2011) vast dat de Brusselse minister van het Openbaar Ambt bevoegd is om het bedrag van de fietsvergoeding te bepalen voor respectievelijk de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor de ambtenaren van de Brusselse instellingen van openbaar nut. Bovendien staat in beide besluiten dat de fietsvergoeding voor deze ambtenaren vanaf 1 januari 2010 ?niet lager kan liggen dan 0,20 euro per kilometer'.

In werking

Het ministerieel besluit van 1 februari 2012 heeft uitwerking vanaf 1 januari 2010.

Bron: Ministerieel besluit van 1 februari 2012 tot vaststelling van het bedrag van de kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk door een personeelslid van het Ministerie of een instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 17 februari 2012 (ed. 2), 11.494.

Zie ook:
? Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 24 januari 2012, BS 24 januari 2012, 4.728.
? Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 24 januari 2012, 4.729.