Onroerende voorheffing: Vlaamse aanslagvoet voor materieel en outillage voor aanslagjaar 2012 gekend

In het Vlaams Gewest bedraagt de onroerende voorheffing op materieel en outillage voor het aanslagjaar 2012 1,85%. Voor het aanslagjaar 2011 was dit nog 1,91%.

Sinds 1998 is de indexering van het kadastraal inkomen (ki) voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest bevroren. Omdat Vlaanderen niet bevoegd is om de indexering van de ki's zelf af te schaffen, wordt er een onrechtstreekse desindexering toegepast. De aanslagvoet in de onroerende voorheffing wordt elk jaar verminderd in functie van de stijging van het indexcijfer.

Voor het aanslagjaar 2012 (inkomsten van 2012(!)) is de coëfficiënt waarmee deze desindexering gebeurt, vastgelegd op 0,7392 (voor aj. 2011 was dat 0,7653).
Vanaf 1 januari 2012 komt de aanslagvoet na desindexering voor de onroerende voorheffing op materieel en outillage in het Vlaams Gewest daarmee op 1,85% in plaats van 1,91%. Dit percentage bekomt men door de normale onroerende voorheffing (2,5%) te vermenigvuldigen met de nieuwe coëfficiënt.

Let op ! Deze aanslagvoet geldt uiteraard alleen voor materieel en outillage die niet zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. Sinds het aanslagjaar 2009 zijn de vrijstellingsgronden fors uitgebreid.

Bron: Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Bericht in verband met de automatische indexering inzake onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2012, BS 21 februari 2012, 12.052.

Zie ook:
? Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Bericht in verband met de automatische indexering inzake onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2011, BS 15 maart 2011 (ed. 1), 16.470.
? Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, art. 255, derde, vierde en vijfde lid (zoals van toepassing in het Vlaams Gewest).