Ook dit jaar geen prijsverhoging voor terugbetaalde geneesmiddelen

In 2012 mogen de prijzen van de terugbetaalde geneesmiddelen niet stijgen. Dit was ook al zo in 2011. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk.

Farmabedrijven mogen, net als vorig jaar, de prijs van de terugbetaalde geneesmiddelen niet verhogen. De minister voor Economische Zaken kan op vraag van het bedrijf wel een uitzondering op de prijsblokkering toestaan. Maar dan alleen als daar bijzondere redenen voor zijn die te maken hebben met rendabiliteit. Het farmabedrijf moet dat trouwens bewijzen. De minister preciseert dat niet zozeer de rendabiliteit van het product op zich de doorslag zal geven, maar wel de globale toestand van het bedrijf.

Het farmabedrijf krijgt binnen negentig dagen na zijn aanvraag voor een afwijking op de prijsblokkering een antwoord van de minister. Als er uitzonderlijk veel aanvragen zijn kunnen de negentig dagen één keer verlengd worden met zestig dagen.

Voor de gewone aanvragen voor prijsverhogingen die bij de Prijzendienst zijn ingediend tussen 17 februari 2012 (publicatie van de wet) en 31 december 2012 beginnen de negentig dagen waarbinnen de minister een beslissing moet nemen, pas te lopen op 1 januari 2013.

Artikel 12 van de nieuwe wet van 17 februari 2012 treedt in werking op 27 februari 2012.

Bron: Wet van 17 februari 2012 houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid, art. 12, BS 17 februari 2012.

Zie ook:
Ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen