Geen dotatieverhoging voor politieke partijen in Kamer en Senaat

De politieke partijen in Kamer en Senaat krijgen de komende jaren geen dotatieverhoging. Voor 2012 en 2013 blijven de dotaties op het niveau van 2011. Deze bevriezing moet een besparing van iets meer dan één miljoen euro opleveren.

De politieke partijen die in Kamer en Senaat vertegenwoordigd zijn, krijgen van beide wetgevende kamers jaarlijks een dotatie. De dotatie bestaat uit twee delen: elk partij krijgt een forfaitair bedrag en een aanvullend bedrag per behaalde stem bij de laatste federale verkiezingen. Niet-geïndexeerd gaat het om een forfait van 125.000 euro en een bedrag van 1,25 euro per stem.

De dotaties volgen in principe de indexschommelingen. De laatste indexering is gebeurd in juni 2011. Maar nu stapt men tijdelijk af van verdere indexaanpassingen. De dotaties worden voor twee jaar bevroren, in 2012 en 2013. Dit betekent dat de basisbedragen, zowel in 2012 als 2013, alleen aangepast worden aan het indexcijfer van de maand juni 2011 (1,5460).

In de Kamer zou de bevriezing van de dotatie een besparing moeten opleveren van ruim 168.000 euro in 2012 en ruim 391.000 euro in 2013. Gelijkaardige bezuinigingsbedragen gelden ook voor de dotaties in de Senaat.

Ter info. De politieke partijen verdelen dit jaar ongeveer 10 miljoen euro, in functie van hun gewicht in de Kamer. Een gelijkaardig bedrag krijgen ze in de Senaat.

De nieuwe wet van 15 februari 2012 treedt in werking op 6 maart 2012.

Bron: Wet van 15 februari 2012 tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen teneinde de dotaties voor de politieke partijen voor de begrotingsjaren 2012 en 2013 te bevriezen, BS 6 maart 2012.

Zie ook:
Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers , de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, art. 15 e.v.