Vlaanderen steunt Internationaal Energieagentschap

Vlaanderen stemt in met het statuut van het ?Internationale Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA)'. IRENA is een initiatief van de Verenigde Naties. De oprichting van IRENA kreeg al het fiat van 156 landen. Het agentschap wil hernieuwbare technologieën in de wereld promoten en moet de toegang tot relevante informatie vergemakkelijken.

IRENA is actief sinds 8 juli 2010. Het agentschap heeft zijn hoofdzetel in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten, en kreeg een onderzoekcentrum in het Duitse Bonn. IRENA staat onder de leiding van de Keniaan Adnan Amin.

In eigen land ratificeerde het Waalse Gewest als eerste de oprichting van het Internationale Energieagentschap, nog voor Vlaanderen. Naast de gewesten, moeten ook de Gemeenschappen en de federale overheid het oprichtingsstatuut ratificeren vóór België volwaardig lid kan worden.

IRENA heeft geen directe juridische impact. Wel een financiële. België zal elk jaar een bijdrage moeten betalen voor de werking van IRENA. Die bijdrage wordt voor 40% gedragen door de federale overheid en voor 60% door de gewesten. Van die 60% wordt 58% gedragen door Vlaanderen, 33% door Wallonië en 9% door het Brussels gewest. Verwacht wordt dat IRENA Vlaanderen ongeveer 45.000 euro per jaar zal kosten, zonder rekening te houden met de vergoedingen van de ambtenaren die uitgezonden worden naar Abu Dhabi of Bonn.

Bron: Decreet van 17 februari 2012 houdende instemming met het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare Energie (IRENA), gedaan te Bonn op 26 januari 2009, en met de bijhorende Verklaring van de Conferentie, BS 7 maart 2012 (Vlaamse instemming).

Zie ook:
? Decreet van 12 januari 2012 houdende instemming met de statuten van het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA), opgemaakt te Bonn op 26 januari 2009, BS 26 januari 2012 (Waalse instemming).
? Decreet van 12 januari 2012 houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de statuten van het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA), opgemaakt te Bonn op 26 januari 2009, BS 27 januari 2012 (Waalse instemming, overgedragen bevoegdheden).
? Ledenlijst, IRENA.