Twee nieuwe vergoedingscategorieën voor geneesmiddelen

Er komen twee vergoedingscategorieën voor geneesmiddelen bij: de categorie Fa en Fb.

De terugbetaling van de geneesmiddelen hangt af van de categorie waarin ze terecht komen. Tot nu waren er vijf categorieën: A, B, C, Cs en Cx. Er komen nu twee categorieën bij: Fa en Fb.

Bij geneesmiddelen die in de F-vergoedingscategorie terecht komen, is of kan de som van de tussenkomst van de ziekteverzekering en het remgeld voor de patiënt lager zijn dan de toegepaste publieksprijs. De terugbetalingsdrempel voor die geneesmiddelen wordt vastgelegd op het niveau van de goedkoopste specialiteit. Die drempel wordt bepaald volgens vorm, identieke dosis en vergelijkbare verpakking op moleculeniveau. Bedoeling is dat geneesmiddelen die grote uitgaven veroorzaken en waar de concurrentie groot is, in die vergoedingscategorie terecht komen. Maagzuurremmers (ATC klasse A02) kunnen daar alvast een plaats krijgen.

Voor geneesmiddelen van categorie Fa wordt het persoonlijk aandeel vastgelegd op 0% van de vergoedingsbasis (niveau buiten bedrijf). Net zoals bij geneesmiddelen van categorie A trouwens.

Voor geneesmiddelen van categorie Fb wordt het remgeld vastgelegd zoals voor geneesmiddelen van categorie B (1,50 euro vermeerderd met 16% van de vergoedingsbasis voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en 2,50 euro vermeerderd met 27% van de vergoedingsbasis voor de andere rechthebbenden).
Voor geneesmiddelen met een vergoedingsbasis van minder dan 14,38 euro ligt het remgeld vast op 26,52% van de vergoedingsbasis voor de preferentieel verzekerden, voor de anderen op 44,20%.
De remgeldplafonds zijn dezelfde als de plafonds voor geneesmiddelen van categorie A en B.

De terugbetaling van geneesmiddelen van categorie Fa en Fb aan ambulante patiënten in ziekenhuizen is volledig afgestemd op de terugbetaling van geneesmiddelen van categorie A en B aan dit soort patiënten.

Geneesmiddelen die in de categorie F worden vergoed, krijgen op hun verpakking de vermelding Fa of Fb. Voor geneesmiddelen waarvoor de adviserend geneesheer zijn toestemming moet geven, krijgen de vermelding Faf of Fbf. En geneesmiddelen die alleen mogen vergoed worden als ze in een verpleeginrichting worden toegediend, krijgen het merkteken Fah of Fbh (met toestemming van de adviserend geneesheer: Fahf of Fbhf).

Het nieuwe besluit van 5 maart 2012 treedt in werking op 29 maart 2012.

Bron: Koninklijk besluit van 5 maart 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, BS 19 maart 2012.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, art. 2
Koninklijk besluit van 12 maart 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, art. 3.